4K tiedote kuntajakoselvityksen tilanteesta 22.10.2020

Julkaistu 22.10.2020

4K tiedote kuntajakoselvityksen tilanteesta 22.10.2020

Kyyjärven, Kannonkosken, Karstulan ja Kivijärven kuntajakoselvityksen ohjausryhmä kokousti kolmannen kerran Kannonkoskella keskiviikkona 21.10.2020. Poliittinen ohjausryhmä muodostuu 21 henkilöstä. Kokouksessa käsiteltiin uutta strategiaa, nimiehdotuksia, organisaatiorakennetta, vaaleja ja yhdistymissopimusluonnosta.

4K:n suurimpana uhkana on väestökehitys ja –rakenne. Kunnissamme on korkea huoltosuhde, alhainen syntyvyys sekä muuttoliikettä kasvukeskuksiin. Tämä johtaa tällä hetkellä työllisten määrän vähenemiseen ja sitä kautta myös heikentyvään talouteen. Uuden kunnan tulee hyödyntää aktiivisesti vahvuuksiaan, jotta elinkeinoelämä ei taantuisi.

Uusi strategia pohjautuu nimenomaan alueemme vahvuuksiin, joita ovat erityisesti työpaikkaomavaraisuus, tietoliikenneyhteydet, puu-, metalli-, ja betoniteollisuus, tuulivoima, etätyöskentelyn lisääntyminen, EU rakennerahastot, runsas vapaa-ajan asutus, vesistö- ja muut reitit sekä monipuolinen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta. Strategia on laadittu kunnan vetovoimaa ja elinvoimaisuutta parantavana näkökulmana.

Uuden kunnan ja strategian lähtökohtana on, että 1+1+1+1= >4. Uusi kunta vahvistaa perustan asukkaiden hyvälle elämälle.


Uuden kunnan visio: Tilaa suurille unelmille ja kestävälle yhteistyölle.


Toimintaamme ohjaa 3 arvoa:

Suuret unelmat
Kannustamme ideoimaan, uudistumaan ja kasvamaan. Hyvinvointia edistävä, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.

Kestävä kehitys
Toimintamme on yrittäjämäistä ja palvelumme ovat laadukkaita ja kustannustehokkaita. Toimintaamme ohjaa kestävä kehitys.

Yhteistyö
Vaalimme vahvaa Me-henkeä, joka tukee yhteistoimintaa sekä päätöksentekoa. Teemme yhteistyötä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Olemme luotettava, avoin, yhteistyötahtoinen ja -kykyinen kumppani.

Strategia edistää kunnan kilpailukykyyn ja imagoon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Strategian keihäänkärkinä ovat:

Yrittämistä kestävällä yhteistyöllä
Lähienergian ja uusiutuvien luonnontuotteiden tuottaja ja jalostaja.
Puu- ja betonirakentamisen sekä biotalouden edelläkävijä.

Uudistuvan infran mahdollisuudet
Digitalisaatiota, logistisia mahdollisuuksia ja osaamista hyödyntävä, monipuolisen teollisuus- ja palvelutuotannon keskittymä.

Luontomatkailusta elinvoimaa
Ainutlaatuisia matkailuelämyksiä luontoon, kulttuuriympäristöön, liikkumiseen ja tapahtumiin liittyen. Matkailuyritykset tarjoavat monipuolisia matkailupalveluita ympäri vuoden.

Onnellisten ihmisten viihtyisä asuinpaikka
Turvallista ja kansainvälistä asumista monipuolisten hyvinvointipalveluiden tukemana.

Iloa, eloa ja suuria unelmia
Kulttuurin ja elävien kyläyhteisöjen kokonaisuus, jossa on tapahtumia ja yhteisöllistä toimintaa ympäri vuoden. Arvostetut 3. sektorin toimijat monipuolistavat kunnan palveluita.

 

Strategiaan on laadittu toimenpide-ehdotukset jokaisen keihäänkärjen edistämiseksi. Edellä mainitut linjaukset luovat pohjaa uuden kunnan elinvoimaisuuden kasvulle, jolloin saavutamme 1+1+1+1= >4.

Tähän mennessä saadut 217 nimiehdotusta käsiteltiin ja niistä hyväksyttiin jatkopohdintaan neljä. Seuraavaan kokoukseen tuodaan lisää nimiehdotuksia käsittelyyn näiden jatkoon menneiden lisäksi.

Ensimmäinen luonnosversio uuden kunnan organisaatiorakenteesta esiteltiin.
Oikeusministeriö on vahvistanut, ettei kuntavaalien ajankohtaa voi siirtää. Jokaisessa kunnassa järjestetään omat kuntavaalit 18.4.2021. Kun valtiovarainministeriö on tehnyt päätöksen uudesta kunnasta, sille perustetaan yhdistymishallitus, joka koostuu 2021 valituista valtuutetuista. Yhdistymissopimuksessa määritellään tarkemmin uuden kunnan valtuuston ja hallituksen koko.
Yhdistymissopimusluonnosta katselmoitiin. Yhdistymissopimus on voimassa 3 vuotta. Yhdistymissopimukseen tulee nimetä mm. uuden kunnan nimi ja investoinnit. Vaakunan valmistelu jätetään tulevalle yhdistymishallitukselle.

 

Kuntalaiskuulemiset järjestetään jokaisessa kunnassa viikon 44 aikana, koronavirus tilanne huomioiden.
Kuntalaiskuulemisten aikataulut ovat seuraavat:

ma 26.10 klo 18:00 Kivijärven liikuntasalilla
ke 28.10 klo 18:00 Kannonkosken koululla
to 29.10 klo 16:30 Kyyjärven liikuntahallilla
to 29.10. klo 19:30 Karstulan koulu auditoriossa

 

Marraskuussa järjestetään jokaisessa kunnassa valtuuston iltakoulut 9.-12.11.2020

ma 9.11 klo 19:00 Kyyjärven Kiviranta 
ti 10.11 klo 18:00 Karstulan valtuustosali
ke 11.11 klo 17:00 Kannonkosken koulu 
to 12.11 klo 18:00 Kivijärven valtuustosali

Seuraava kokous on Karstulassa tiistaina 17.11.2020 klo 16:00. Aiheena kuluvan vuoden tilinpäätösennusteet ja talousarviot vuodelle 2021. 2.verso sopimusluonnoksesta, 1. versio rakennepaperista, henkilöstökartoitus ja palkkaharmonisointi.

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta