Aluevaalit 2022

ALUEVAALIEN AIKATAULUT

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
  • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
  • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
  • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

ÄÄNIOIKEUS

Äänioikeus aluevaaleissa määräytyy vastaavalla tavalla kuin kuntavaaleissa: äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Karstulassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo Himmeli.

Karstulassa, kunnantalo Himmelissä, virastotie 4
ke 12.1. – pe 14.1.         klo 09.00 – 18.00
la 15.1. – su 16.1.          klo 10.00 – 14.00
ma 17.1. – ti 18.1.          klo 09.00 – 20.00

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 23.1.2022

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.
Vaalipäivän äänestyspaikka on Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4.
Äänestyspaikka on avoinna kello 9-20.

Jos olet koronan vuoksi karanteenissa/eristyksessä, älä tule äänestyspaikalle. Soita 044-459 6510, niin järjestämme ulkoäänestyksen kunnantalo Himmelin piha-alueella.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys järjestetään Karstulan terveysaseman kuntoutusyksikössä, Mäntyrannan hoivayksikössä, Uusjokelan palvelukeskuksessa, palvelukoti Marjarannassa, palvelukoti Kotipirtissä ja palvelukoti Koivurannassa. Lisäksi todetaan, että laitosäänestyksiin voivat osallistua palvelukoti Marjakodin ja Marjapirtin sekä ryhmäkoti Maijalan asukkaat. Laitosäänestyksen aikatauluista ja muista järjestelyistä vastaa vaalitoimikunta.

ÄÄNESTÄMINEN KOTONA

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli näissä vaaleissa 11.1.2022 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyslomakkeita voi ladata ja tulostaa verkosta. Paperisia lomakkeita voi hakea asiointipisteestä ja kunnankirjastosta niiden aukioloaikoina. Täytetty lomake palautetaan ti 11.1.2022 klo 16 mennessä osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, Virastotie 4, 43500 Karstula tai sen voi palauttaa myös asiointipisteeseen (postiluukku oven vieressä vasemmalla). Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse 044 459 6510.

Lisätietoa vaaliasioista oikeusministeriön virallisilta vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi

Mauno Väänänen

hallintojohtaja

0444596401

Maria Taipale

hallintosihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri

+358 44 4596510

Hae sivustolta