Vireillä olevat kaavat

Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaava

Kaavakartat ja merkinnät

Kaavaselostus ja liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonto- ja maisemaselvitys

Viitasammakkoselvitys

Kärjenlammen luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Rakennusinventointi

Vastineet

Viranomaislausunnot

Hae sivustolta