Lannankäsittely

Lannankäsittely

Kotieläinten lannankäsittely

Nitraattiasetuksen mukaan eläintiloilla tulee olla käytössä lantavarasto, johon voidaan varastoida koko vuoden aikana muodostuva lantamäärä. Erityisestä syystä lantaa voidaan varastoida myös pellolla ns. lantapatterissa.

Lannan patteroinnista tehdään ilmoitus vähintään 14 vuorokautta ennen patterin perustamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä aina kartta, johon merkitään patterin paikka.

Lannan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, 18.12.2014/1250.

Hae sivustolta