Maastoliikenne

Maastoliikenne

Maastoliikennelupa

Maastoliikennelain mukaan on moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa haettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Toiminnalle on oltava alueen omistajan kirjallinen lupa.

Lupaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jossa mainittava seuraavat asiat:

  • selvitys turvallisuusnäkökohdista
  • maastovaurioiden korjaustoimenpiteistä
  • maaston siivoustoimenpiteistä
  • hakemukseen on liitettävä alueen omistajan kirjallinen lupa sekä
  • alueen kartta sekä tarvittavat suunnitelmat

Hae sivustolta