Rannan ruoppausilmoitus

Rannan ruoppausilmoitus

Vesilain mukaan rannan ruoppauksesta tai täytöstä  tulee ilmoittaa kirjallisesti 30 päivää ennen töihin ryhtymistä Keski-Suomen ELY-keskukselle. Mikäli ruoppauksesta tai täytöstä voi aiheutua vahinkoa ympäristölle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle, on ruoppaukseen haettava lupa aluehallintovirastolta.

Ruoppausmassat tulee lähes poikkeuksetta läjittää maalle siten, etteivät ne pääse tai joudu takaisin vesistöön tulvien eikä suurimpienkaan aaltojen vaikutuksesta. Ruoppausajankohta tulee valita siten, ettei tarpeettomasti aiheuteta haittaa tai häiriötä vesieliöstölle, kalastukselle, linnustolle tai muulle vesistön käytölle.

Hae sivustolta