Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi turvetuotanto, eläinsuojat ja maa-ainesten murskaus. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa se, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Lupaviranomaisena toimii asiasta riippuen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai aluehallintovirasto(AVI).

Hae sivustolta