Aluehallintoviraston määräys 3.1.-31.1.2022, koronarajoitukset muuttuvat

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Aluehallintoviraston päätös luettavissa tästä.

Määräys on voimassa ajalla 3.1.2022 – 31.1.2022.

  • Aluehallintoviraston tekemän päätöksen mukaisesti Karstulan kunta ei järjestä yleisötilaisuuksia, joissa on yli 20 osallistujaa 31.1.2022 saakka.
  • Vaalit toimitetaan normaalisti, kuitenkin käyttäen hyvää hygieniaa, kasvomaskeja ja suojaetäisyyksiä. Keskusvaalilautakunta ohjeistaa vaalien toimittamisesta omalla tiedottamisellaan.

 

 

Valtioneuvosto on lisäksi 22.12.2021 antanut seuraavan suosituksen:

Koronaviruksen nopeutunut leviäminen on johtanut tilanteeseen, jossa myös vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen koulutukseen suositellaan toimia. Koska tiedotteet ovat tulleet hiukan lomittain tarkennan tässä tilannetta.

Hallitus päättää tänään suosittaa, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen, vapaan sivistystyön, aikuisten perusopetuksen ja aikuisten taiteen perusopetuksen järjestämisessä siirrytään etäopetukseen 16.1.2022 saakka. Suositus ei kuitenkaan koske välttämätöntä lähiopetusta. https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitukselta-linjauksia-uusista-koronarajoituksista-rokotukset-edelleen-avain-epidemian-hallintaan Välttämättömänä opetuksena voidaan pitää maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta. Myös kansanopistojen oppivelvollisille suunnattu koulutus voidaan toisen asteen tavoin järjestää lähiopetuksena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat myös tänään julkaisseet päivitetyn suosituksensa, joka koskee lukio- ja ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä aikuisten perusopetuksen järjestäjiä ja ammattikorkeakouluja sekä yliopistoja. OKM THL suositus oppilaitoksille korkeakouluille Tämä suositus koskee 16.1 saakka oppilaitosten järjestämää välttämätöntä lähiopetusta ja sen jälkeen kaikkea vapaan sivistystyön ja aikuisten perusopetuksen koulutustoimintaa.

  • Päätettiin, että peruskoulu ja lukio aloittavat lähiopetuksessa. Sivistyslautakunta tulee päättämään mahdollisista muista toimista ja valtuutuksista.
  • Lisäksi kunnan omalla päätöksellä kunnantalo on edelleen suljettu 3.-31.1.2022 välisen ajan. Sulku ei koske ennakkovaalien aikaa eikä varsinaista vaalipäivää vaalitilojen osalta. Kunnantalon muut alueet pysyvät suljettuina. Asiakkaita pyydetään olemaan yhteydessä sähköisesti ja sopimaan mahdollisista tapaamisista erikseen.

 

Karstulan kunnan johtoryhmä 3.1.2022