KARSTULA HYVINVOINTITEKO-KILPAILUN VOITTOON

Julkaistu 06.11.2019

KARSTULA HYVINVOINTITEKO-KILPAILUN VOITTOON

Karstulan kunta on valittu Keski-Suomen kuntien hyvinvointiteko-kilpailuun voittajaksi. Kilpailun järjestivät Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskehittymä KeHO. Palkintoraatia ilahdutti erityisesti konkreettinen ja tarkkaan kohdistettu hyvinvointitoiminta, joka tukee hyvinvoinnin tasapuolista toteutumista Karstulan kunnassa. Karstula osallistui kilpailuun toiminnalla, joka on suunnattu sivukylillä asuvien ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen. Keinoina Karstulassa on säännölliset asiointikyydit ja etäjumppamahdollisuus.

 Pitkien välimatkojen ja väestön ikääntymisen haasteisiin Karstulan kunta on vastannut tarjoamalla kuntalaisille mahdollisuuden itsenäiseen asiointiin järjestämällä kutsuohjatusti liikennöivän asiointikuljetuksen. Asiointikuljetus toteutetaan yhteiskuljetuksena, joka osaltaan tukee myös sosiaalisten kontaktien ylläpitoa ja vähentää yksinäisyyttä.

Ympärivuotisen asiointiliikennekyyti-järjestelmän lisäksi on sivukylillä asuvilla kuntalaisilla mahdollisuus osallistua keskustassa järjestettyyn tuolijumppaan kotoa käsin etälaitteen avulla. Tällä tuetaan sivukylillä asuvien autottomien ikäihmisten liikunnallista elämäntapaa ja vahvistetaan fyysistä toimintakykyä. Kunta on kouluttanut vertaisohjaajia auttamaan etälaitteen käytön opettelussa. Etäjumppamahdollisuuden markkinointi on hoidettu pääsääntöisesti asiointikyydin yhteydessä suoraan oikealle kohderyhmälle.

Kilpailun järjestäjät tuottavat yhdessä videosarjan, jonka tarkoituksena on tuoda esille keskisuomalaisten käsityksiä ja kokemuksia hyvinvoinnista. Kilpailun voittanut Karstulan hyvinvointiteko tullaan palkitsemaan omalla videolla. Video kuvataan marraskuun aikana ja se tulee saamaan näkyvyyttä useiden keskisuomalaisten toimijoiden viestinnässä. Video tullaan julkaisemaan myös Karstulan kunnan verkkosivuilla.

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta