Karstulan kunnan valmiuslain mukaisia toimenpiteitä (17.3. klo 16.50)

Julkaistu 17.03.2020

Karstulan kunnan valmiuslain mukaisia toimenpiteitä (17.3. klo 16.50)

Karstulan kunnan varautumisen johtoryhmä on kokoontunut 17.3. klo 8.30 päivittämään tämän hetkistä tilannetta ja päättämään alla olevista toimenpiteistä.

 

Päivähoito: Valtioneuvosto linjaa, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään kuitenkin toiminnassa. Näin turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhemmille työssäkäynti.

16.3. alkaen peruutetuista hoitopaikoista laskutetaan vain ½ kuukautta maaliskuun osalta ja ½ kuukautta huhtikuun osalta, jos tilanne pysyy ennallaan.

 

Koulu: Koulu on valmistautunut valtiohallinnon linjauksen mukaisesti järjestämään lähiopetusta niille 1-3lk oppilaille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisissä tehtävissä.

TEAMS-kokousjärjestelmä toimii etäopetusvälineenä lukiossa ja yläkoulussa. Se on otettu hyvin vastaan ja etäopetusta tullaan järjestelmän kautta antamaan mahdollisuuksien mukaan myös osalle alakoulun oppilasta. Rehtori pystyy järjestelmän kautta seuraamaan tehtävänantoa ja kuinka oppilaat ovat läsnä.

 

Karstulan kunnan määrittelemät kriittiset alat:

apteekin henkilöstö
elintarvikeketju
julkisen sektorin tietohallinnon ammattilaiset
opettajat, jotka ovat vastuussa YO-kirjoituksista tai lähiopetuksesta
palo- ja pelastustoimi
poliisi
puolustusvoimat
päivähoidon henkilöstö
rajavartiolaitos
ruokahuolto
siivous
sosiaali- ja terveystoimen työntekijät
tiedotusvälineiden edustajat
tulli
vesi- ja viemärihuolto

 

Asiointiliikenne: Asiointiliikenne henkilöliikenteen osalta päättyy 18.3.- 13.4. väliseksi ajaksi. Asiointiliikenteen henkilökunta on tilapäisesti käytettävissä asiointiliikenteen asiakkaiden ja riskiryhmään kuuluvien kauppa-asioiden hoitoon. Autot ajavat reitit normaalin reittisuunnitelman mukaisesti. Aamupäivän reitiltä poimitaan asiakkailta ostoslistat ja iltapäivän reitillä toimitetaan ostokset. Myös tavaraliikenteen osalta asiointikyyti toimii kutsuohjatusti ja palvelu on tilattava ennakkoon edeltävänä päivänä. Päivittäistavarakauppana toimii K-Market Mansikka, muista kauppapalveluista esim. apteekkipalveluista sovitaan kuljettajan kanssa erikseen. Ostoksia tilattaessa annetaan kuljettajan mukaan käteistä tai pankkikortti ostosten maksua varten. Ostokset voidaan myös K-Marketissa kirjata mahdolliselle tilille, jos sellainen asiakkaalla on. Uusia tiliasiakkuuksia K-Marketin kauppias voi avata puhelimitse p. 040 672 0888.
Tavarakyyti maksaa asiakkaalle 5€ / suunta.

Asiointi/tavarakyytien tilaukset:
Ari Honkonen p. 040 587 3270
Marja-Leena Honkonen p. 040 539 2311

 

Asiointipiste: Asiointipiste suljetaan asiakaspalvelulta. Asiointi tapahtuu sähköpostilla yhteispalvelu@karstula.fi tai p. 044 459 6620.

Toimeentulotukilomakkeita ja matkakorvaushakemuslomakkeita on saatavissa yhteispalvelupisteen tuulikaapista.

 Yhteystietoja omatoimiseen asiointiin:

KELA
Työttömyys p. 020 692 210 arkisin klo 9–16
Toimeentulotuki p. 020 692 207 https://www.kela.fi/soita-kelaan

TE-PALVELUT
p. 0295 025 500 arkisin klo 9–16.15 http://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/yhteystiedot

VERO
Verokortti p. 029 497 000, ma–pe kello 9–16.15
Henkilöasiakkaan tuloverotus p. 029 497 002, ma–pe kello 9–16.15
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/soita/

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO
p. 0295 536 220, arkisin kello 9–15
https://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

POLIISI
p. 0295 419 800, arkisin 8-16.15
Poliisin neuvontapalvelu opastaa lupapalveluiden ajanvarauksissa.
https://www.poliisi.fi/

 

Etsivä nuorisotyö: Etsivä nuorisotyö toteutetaan Karstulan, Kannonkosken ja Kyyjärven osalta etänä 13.4. saakka.

Etsivä nuorisotyöntekijät
Salla Siltasalmi (Karstula), Iida Poikonen (Kannonkoski, Kyyjärvi)
p. 044 4596619 (Salla), p. 044 459 6668 (Iida)
Facebook/messenger: Etsivätyö Karstula Kyyjärvi Kannonkoski
Instagram: etsivat_iidajasalla
Snapchat: salla_etsiva, iida_etsiva
Sähköposti: salla.siltasalmi@karstula.fi, iida.poikonen@karstula.fi

 

Muita valtioneuvoston säännöksiä:

 • Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.
 • Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.
 • Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.
 • Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
 • Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), pois lukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.
 • Lisätään sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia julkisella ja yksityisellä sektorilla. Samanaikaisesti vähennetään kiireetöntä toimintaa. Yksityisen sektorin kapasiteetti otetaan yhteiseen käyttöön tarpeen mukaan. Samaan aikaan joustetaan lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista.
 • Kasvatetaan korona-testauskapasiteettia. THL tukee alueita tältä osin.
 • Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.
 • Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.
 • Ihmisten liikkumista voidaan rajoittaa henkeä ja terveyttä uhkaavan vakavan vaaran vuoksi.
 • Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.
 • Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.
 • Puolustusvoimat turvaa toimintansa jatkuvuuden ja valmiuden kaikissa tilanteissa. Muita viranomaisia valmistaudutaan tukemaan tarpeen mukaan.

 

 

Karstulan kunnan palvelupuhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet:

Sivistys, nuoriso ja vapaa-aika
Kirsti Keihäsvuori p. 044 459 6653
kirsti.keihasvuori@karstula.fi

Tekninen palvelukeskus
Mari Voimäki p. 044 459 6623
mari.voimaki@karstula.fi

Hallintopalvelut
Pekka Kanervio p. 044 459 6602
pekka.kanervio@karstula.fi

 

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta