Tiedote kuntajakoselvityksestä 8.2.2021

Julkaistu 08.02.2021

Karstulan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien yhdistymisestä uudeksi Suomenselän kunnaksi 1.1.2022 alkaen

Valtiovarainministeriön aset­tama arviointiryhmä ehdotti 22.1.2020 Kyyjärven kun­ta­lais­ten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isom­paan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.  Tässä yhteydessä tiedusteltiin naapurikuntien halukkuutta osallistua kuntajakoselvitykseen.

Kivijärven ja Kannonkosken kunnat tekivät 31.8.2020 kun­nan­val­tuus­to­jen­sa päätöksillä valtiovarainministeriölle esityksen osal­lis­tu­mi­ses­taan Kyyjärven kuntaa koskevaan ­sel­vi­tyk­seen. Karstulan kunnanvaltuusto päätti 7.9.2020 osallistua kuntajakoselvitykseen, jossa uusi kunta voi muodostua Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien mistä tahansa yhdistelmästä.

Valtiovarainministeriö asetti erityiseksi kuntajakoselvittäjäksi Eero Laesterän. 4K-kuntaliitosneuvotteluja on johtanut poliittinen ohjausryhmä, jossa on ollut edustajat kaikista kuntajakoselvitykseen osallistuvista kunnista. Ryhmässä on ollut edus­tet­tui­na kaikki alueen puolueet sekä henkilöstönedustajat ja kunnanjohtajat kai­kis­ta kunnista, yhteensä 21 henkilöä.

Selvitykseen liittyvät asiakirjat on ollut nähtävillä 21.12.2020 – 20.1.2021 välisen ajan jokaisessa kunnassa. Asiakirja-aineistoon kohdistuneita muistutuksia saapui kuntien kirjaamoihin kaikkiaan viisi kappaletta. Kaksi muistutuksista aiheutti tekniset korjaukset yhdistymissopimukseen, koskien Kannonkosken ja Kivijärven kunnanjohtajien siirtymistä uuden kunnan palvelukseen. Kaikkiin muistutuksiin on annettu kirjallinen vastine.

Yhdistymissopimus on voimassa kolme vuotta yhdistymisestä. Uusi kunta aloittaa toimintansa 1.1.2022, jolloin vanhat kunnat lakkaavat. Uuden perustettavan kunnan nimi on Suomenselkä. Kunnan vaakunan valmistelun aloittaa yhdistymishallitus ja sen päättää uuden kunnan valtuusto.

Lakkaavien kuntien oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet siirtyvät yhdistymisen myötä uudelle kunnalle. Kuntien henkilöstö siirtyy Suomenselän kunnan palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Yhdistymishallitus päättää viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijoittumisesta Suomenselän kunnan organisaatioon.

Kuntajaon seurauksena talous vahvistuu uuden kokonaisuuden eduilla, jolloin neljän sijasta on vain yksi toimija. Henkilöstöön kohdistuvat riskit vähenevät huomattavasti ja rekrytoinneissa voidaan paremmin huomioida koko alueen tarpeet.

Kuntalaisille varmistetaan lähipalvelujen saatavuus ja riittävän toimiva palveluverkosto. Lähipalvelut tuotetaan asukkaille yhteneväisin perustein ottaen kuitenkin huomioon mm. palvelun käyttäjien määrän ja käyttötiheyden.

Karstulan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle osallistumisesta liittymistä kuntajakoselvityksen mukaiseen uuteen Suomenselän kuntaan.

 

Lisätietoja:

Pekka Kanervio, kunnanjohtaja p. 044 459 6602
Toivo Poikonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja p. 0500 907 696

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta