Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto

jatkaa lapsen terveydenhuoltopalveluita neuvola-asiakkuuden päätyttyä.

Tavoitteena on:

  • oppilaan kasvun ja kehityksen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • vanhempien ja huoltajien kasvatustyön tukeminen
  • oppilaan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen ja tukeminen sekä pitkäaikaisesti sairaan lapsen omahoidon tukeminen yhteistyössä muiden oppilashuollon toimijoiden kanssa sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaminen
  • kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta
  • suun terveydenhuolto (hammashoitola hoitaa)
  • oppilaan terveydentilan toteamista varten tarpeelliset erikoistutkimukset

Pääsääntöisesti näitä asioita hoidetaan vuosittaisissa terveystarkastuksissa.  1, 5 ja 7-8 lk:lla järjestetään laaja terveystarkastus, johon sisältyy huoltajien haastattelu, perheen hyvinvoinnin selvittely ja vanhempien ja oppilaan luvalla opettajan arvio lapsen selviytymisestä koulussa niiltä osin kun se on välttämätöntä hoidon ja tuen järjestämistä varten, sekä lääkärintarkastus. Muiden luokkien oppilaat käyvät määräaikaistarkastuksessa terveydenhoitajalla.

Huoltajat voivat ottaa yhteyttä myös oma-aloitteisesti missä tahansa oppilaan hyvinvointiin liittyvässä asiassa.

 

Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa terveydenhuollon palveluita Karstulassa Lukion ja Evankelisen Opiston opiskelijoille . Palvelut on tarkoitettu opintotukeen oikeutetuissa koulutuksissa opiskeleville. Opiskeluterveydenhuolto on osa oppilas- ja opiskelijahuoltolain  sekä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain  mukaista opiskelijahuoltoa.

Opiskeluterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia

  • edistämällä opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia
  • edistämällä ja seuraamalla opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä
  • järjestämällä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja opiskelijoille mukaan lukien mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen sekä suun terveydenhuolto
  • tunnistamalla varhain opiskelijan erityisen tuen tai tutkimuksen tarve, tukemalla opiskelijaa sekä tarvittaessa ohjaamalla jatkotutkimuksiin ja -hoitoon.

Terveydenhoitajan tavoittaa joko puhelimitse, sähköpostilla tai Helmi-viestillä.

Terveydenhoitaja Anu Piispanen     p. 044 459 8904    anu.piispanen@saarikka.fi

Hae sivustolta