Koulukuraattori

Koulukuraattoripalvelut Karstulassa

Karstulassa kuraattorin työtä tekevät sekä koulukuraattori että vastaava kuraattori. He toimivat Karstulan lisäksi Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kouluissa. Lisäksi kasvatusohjaajan työstä on irrotettu 20% kuraattorin työhön. Kuraattorityön tavoitteena on lapsen ja nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin ja hyvän oppimisen tukeminen. 

Kuraattori on koulun käytössä oleva sosiaalialan ammattilainen.  Lain mukaan jokainen oppilas on oikeutettu kuraattoripalveluihin. Palvelut koskettavat kaikkia esikoulusta lukiolaisiin saakka ja myös toisen asteen opiskelijoita (Karstulan evankelisen opiston kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa suorittavat).

Mitä kuraattori tekee?

Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu:

*yksilöllinen oppilastyö ja tukikeskustelut

*luokka- ja koulukohtainen työskentely (luokkavierailut, pienryhmätyöskentely)

*kodin ja koulun välinen yhteistyö (vanhempainillat, tapahtumat, jne.)

*vanhemmuuden tukeminen

*koulujen oppilashuoltotyöryhmiin ja oppilashuoltotyön koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen

*konsultaatio

*verkostoyhteistyö

Keskeisimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat oppilaan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilöstö ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot alueella. 

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattori voi olla mukana pohtimassa esimerkiksi oppilaan koulumotivaatioon, käytös- ja mielialaoireiluun sekä kiusaamiseen liittyviä asioita. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa. 

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja yhteydenottopyynnöt ovat toimivia yhteydenpitotapoja minä viikonpäivänä tahansa. Karstulassa kuraattoreiden työhuoneet sijaitsevat Himmelissä, sivistysosastolla, missä myös tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti.

Yhteystiedot:

Vastaava kuraattori Katja Salminen-Lahtinen
puh. 044 459 6593
katja.salminen-lahtinen@karstula.fi

Koulukuraattori Henna Alanen
puh. 044 459 6678
henna.alanen@karstula.fi

Kasvatusohjaaja/koulukuraattori Sanna Peltonen

puh. 044 4596654

sanna.peltonen@karstula.fi

Hae sivustolta