Kuraattoripalvelut

Kuraattoripalvelut Karstulassa

Kuraattorityön tavoitteena on lapsen ja nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin ja hyvän oppimisen tukeminen.

Kuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan ammattilainen.  Lain mukaan jokainen oppilas on oikeutettu kuraattoripalveluihin. Palvelut koskettavat kaikkia esikoulusta lukiolaisiin saakka ja myös muita toisen asteen opiskelijoita (Karstulan evankelisen opiston kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa suorittavat sekä opiston oppivelvollisuusikäiset).

Keskeisimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat oppilaan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilöstö sekä muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot alueella.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin kanssa voi pohtia esimerkiksi lapsen/nuoren koulumotivaatioon, käytös- ja mielialaoireiluun, kiusaamiseen tai haasteelliseen perhetilanteeseen liittyviä asioita. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa lapsen/nuoren muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa.

Mitä kuraattori tekee?

Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluvat mm:

  • yksilöllinen oppilastyö ja ohjauskeskustelut
  • luokka- ja koulukohtainen työskentely (luokkavierailut, pienryhmätyöskentely)
  • kodin ja koulun välinen yhteistyö (vanhempainillat, tapahtumat, jne.)
  • vanhemmuuden tukeminen
  • koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen
  • konsultaatio
  • verkostoyhteistyö

Wilmaviestit, tekstiviestit ja puhelut ovat toimivia yhteydenottotapoja. Kuraattorin työtila sijaitsee Karstulassa yhtenäiskoulun tiloissa, vihreässä siivessä.

Tuija Maanselkä

koulukuraattori

044 459 6678

Hae sivustolta