Kuraattoripalvelut

Kuraattoripalvelut Karstulassa

Kuraattorityön tavoitteena on lapsen ja nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin ja hyvän oppimisen tukeminen. 

Kuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan ammattilainen.  Lain mukaan jokainen oppilas on oikeutettu kuraattoripalveluihin. Palvelut koskettavat kaikkia esikoulusta lukiolaisiin saakka ja myös muita toisen asteen opiskelijoita (Karstulan evankelisen opiston kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa suorittavat).

Keskeisimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat oppilaan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilöstö sekä muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot alueella. 

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin kanssa voi pohtia esimerkiksi lapsen/nuoren koulumotivaatioon, käytös- ja mielialaoireiluun, kiusaamiseen tai haasteelliseen perhetilanteeseen liittyviä asioita. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa lapsen/nuoren muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa. 

Helmiviestit, tekstiviestit ja puhelut ovat toimivia yhteydenottotapoja. Ensisijaisesti uusien asiakkaiden toivotaan ottavan aluksi yhteyttä vastaavaan kuraattoriin.

Kuraattoreiden työhuoneet sijaitsevat Himmelissä, sivistysosastolla, missä myös tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti. Koulukuraattorilla on työhuone myös Laaksolassa (entinen opon huone).

Mitä kuraattori tekee?

Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu mm:

  • yksilöllinen oppilastyö ja ohjauskeskustelut
  • luokka- ja koulukohtainen työskentely (luokkavierailut, pienryhmätyöskentely)
  • kodin ja koulun välinen yhteistyö (vanhempainillat, tapahtumat, jne.)
  • vanhemmuuden tukeminen
  • koulujen oppilashuoltotyöryhmiin ja oppilashuoltotyön koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen
  • konsultaatio
  • verkostoyhteistyö

Katja Salminen-Lahtinen

vastaava kuraattori

044 459 6593

Tuija Maanselkä

koulukuraattori

044 459 6678

Hae sivustolta