Koulukuraattori

Koulukuraattoripalvelut Karstulassa

Karstulassa kuraattorin työtä tekevät sekä koulukuraattori että vastaava kuraattori. He toimivat Karstulan lisäksi Kannonkosken, Kivijärven ja Kyyjärven kouluissa. Lisäksi kasvatusohjaajan työstä on irrotettu 20% kuraattorin työhön. Kuraattorityön tavoitteena on lapsen ja nuoren sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen sekä koulunkäynnin ja hyvän oppimisen tukeminen. 

Kuraattori on koulun käytössä oleva sosiaalialan ammattilainen.  Lain mukaan jokainen oppilas on oikeutettu kuraattoripalveluihin. Palvelut koskettavat kaikkia esikoulusta lukiolaisiin saakka ja myös toisen asteen opiskelijoita (Karstulan evankelisen opiston kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa suorittavat).

Mitä kuraattori tekee?

Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluu:

*yksilöllinen oppilastyö ja ohjauskeskustelut

*luokka- ja koulukohtainen työskentely (luokkavierailut, pienryhmätyöskentely)

*kodin ja koulun välinen yhteistyö (vanhempainillat, tapahtumat, jne.)

*vanhemmuuden tukeminen

*koulujen oppilashuoltotyöryhmiin ja oppilashuoltotyön koulu- ja seutukohtaiseen kehittämiseen osallistuminen

*konsultaatio

*verkostoyhteistyö

Keskeisimpiä kuraattorin yhteistyökumppaneita ovat oppilaan ja hänen perheensä lisäksi koulun henkilöstö ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tahot alueella. 

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa lapsen ja nuoren koulunkäyntiin, perhetilanteeseen, kasvuun ja hyvinvointiin sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin kanssa voi pohtia esimerkiksi lapsen/nuoren koulumotivaatioon, käytös- ja mielialaoireiluun sekä kiusaamiseen liittyviä asioita. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa lapsen/nuoren muihin lapsille ja nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii yhteistyössä näiden tahojen kanssa. 

Sähköpostit, tekstiviestit, puhelut ja yhteydenottopyynnöt ovat toimivia yhteydenpitotapoja minä viikonpäivänä tahansa. Karstulassa kuraattoreiden työhuoneet sijaitsevat Himmelissä, sivistysosastolla, missä myös tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti.

Katja Salminen-Lahtinen

vastaava kuraattori

044 459 6593

Lisätietoja

Virkavapaalla 7.5.2020 saakka.

Sanna Peltonen

ohjaaja

044 459 6654

Tuija Maanselkä

Koulukuraattori

044 459 6678

Hae sivustolta