Koulupsykologi

Koulupsykologi

Koulupsykologi tekee sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppilashuoltotyötä lasten ja nuorten, perheiden, koulun henkilökunnan sekä yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologipalveluiden piiriin kuuluvat kaikki koululaiset esikoulusta yläkouluun sekä lukion opiskelijat. Myös Karstulan evankelisen opiston kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa suorittavat sekä opiston oppivelvollisuusikäiset opiskelijat kuuluvat koulupsykologipalveluiden piiriin. Koulupsykologipalvelut pohjautuvat oppilashuoltolakiin. Koulupsykologi on peruskoulun ja lukion oppilashuoltoryhmän vakiojäsen.

Koulupsykologi tukee lasta, nuorta ja perhettä sekä oppilasryhmiä tarpeen mukaisesti. Syynä yhteydenottoon voi olla esimerkiksi haastava elämäntilanne, ahdistuneisuus, matala mieliala, paniikkioireilu, stressi, pelot sekä erilaiset koulunkäyntivaikeudet.

Koulupsykologin työhön kuuluu myös oppimisvalmiuksien ja erilaisten koulunkäyntivaikeuksien arviointi. Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä seurata tukitoimien vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin.

Tapaamisia voidaan järjestää säännöllisesti tai kertaluontoisesti. Koulupsykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Yhteyttä koulupsykologiin voi ottaa oppilas/opiskelija itse, huoltaja, koulun työntekijä tai yhteistyötahon edustaja. Koulupsykologi tekee tiivistä yhteistyötä muun oppilashuollon, kouluterveydenhuollon sekä mm. perheneuvolan, sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa.

Koulupsykologin työtila sijaitsee Karstulassa yhtenäiskoulun tiloissa, vihreässä siivessä. Koulupsykologi työskentelee Karstulassa viitenä päivänä viikossa. Yhteyttä kannattaa ottaa Wilman kautta tai puhelimitse.

 

Sonja Reini

koulupsykologi

044 711 4511

Hae sivustolta