Koulupsykologi

Koulupsykologi

Koulupsykologi tekee sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppilashuoltotyötä lasten ja nuorten, perheiden, koulun henkilökunnan sekä yhteistyötahojen kanssa. Koulupsykologipalveluiden piiriin kuuluvat kaikki koululaiset esikoulusta yläkouluun sekä lukion opiskelijat. Koulupsykologipalvelut pohjautuvat oppilashuoltolakiin. Koulupsykologi on peruskoulun ja lukion oppilashuoltoryhmän vakiojäsen.

Koulupsykologin työhön kuuluu oppimisvalmiuksien ja erilaisten koulunkäyntivaikeuksien arviointi neuvottelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Koulupsykologin tehtävänä on suunnitella tarvittavia tukitoimia yhdessä opettajien, huoltajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa sekä seurata tukitoimien vaikutuksia oppilaiden koulunkäyntiin.

Koulupsykologi tukee lasta, nuorta ja perhettä sekä oppilasryhmiä tarpeen mukaisesti. Syynä yhteydenottoon voi olla esimerkiksi:

  • haastava elämäntilanne
  • ahdistuneisuus
  • matala mieliala
  • paniikkioireilu
  • stressi
  • pelot
  • erilaiset koulunkäyntivaikeudet

Tapaamisia voidaan järjestää säännöllisesti tai kertaluontoisesti. Koulupsykologin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Tapaamiset sovitaan pääasiassa ajanvarauksella puhelimitse. Yhteyttä voi ottaa oppilas/opiskelija itse, huoltaja, koulun työntekijä tai yhteistyötahon edustaja. Tarvittaessa oppilas/opiskelija voidaan ohjata muidenkin palvelujen piiriin (esimerkiksi perheneuvolaan, nuorisopsykiatrian poliklinikalle) yhteistyössä vanhempien kanssa.

Koulupsykologin työtila sijaitsee Karstulassa kunnantalo Himmelissä, sivistysosastolla. Koulupsykologi työskentelee Karstulassa pääasiassa maanantaisin ja perjantaisin sekä kuukauden viimeisen viikon kokonaan.

Sonja Reini

Koulupsykologi

044 711 4511

Yksikkö

Oppilashuolto

Hae sivustolta