Vuoropäiväkoti Rypäle

Vuoropäiväkoti Rypäle

Vuoropäiväkoti Rypäle sijaitsee osoitteessa Hämeenpurontie 2. Rypäleeseen on keskitetty kunnan vuorohoito (ilta-, viikonloppu- tai yöhoitoa tarvitsevat lapset). Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan silloin, kun lapsen molemmat huoltajat ovat yhtäaikaa ansiotyössä tai yövuoron jälkeisessä lepovuorossa.

Vuoropäiväkoti Rypäleessä työskentelee viisi varhaiskasvatuksen työntekijää (2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 3 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa). Vuoropäiväkoti Rypäleessä toimii kaksi ryhmää: 0-3-vuotiaat Viikarit sekä 3-5-vuotiaat Vekkulit.

Toiminnassamme tärkeässä arvossa ovat luonto, liikunta, pienryhmätoiminta, lämminhenkinen vuorovaikutus sekä kiireetön arki. Vuoropäiväkoti Rypäleessä retkeillään läheisen pururadan maastossa ympäri vuoden Suomen Ladun Metsämörritoiminnan merkeissä. Käytössämme on viikoittain Evankelisen kansanopiston jumppasali, johon menemme kävellen sekä pienimmät rattailla. Lisäksi käytämme taksikyytiä osallistuessamme teatteri esityksiin, käydessämme urheilukentällä ja luistelemassa.

1.3.2021

LASTEN VUOROHOIDON KÄYTÄNNÖT KARSTULASSA

Vuorohoito

Vuorohoidon järjestämisestä varhaiskasvatuksessa on säädetty
varhaiskasvatuslaissa siten, että lapsen hoitotarpeen perusteella kunnan on
vastattava sen järjestämisestä. Kuntien on määriteltävä vuorohoidon
järjestämisen periaatteet ja käytännöt. Karstulan varhaiskasvatuksen henkilöstö
ovat laatinut periaatteita noudatettaviksi vuorohoitopäiväkoti Rypäleessä.
Käytännöt ja periaatteet on hyväksytty sivistyslautakunnassa.
Vuorohoito on varhaiskasvatusta, jota tarvitaan varhaiskasvatuksen normaalien
aukiolojen (yleensä n. klo 6:30-17:00) ulkopuolella eli iltaisin, öisin ja
viikonloppuisin. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä tarjotaan vain
molempien huoltajien tai yksinhuoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai
yötyöstä johtuvan levon aikana. Lapsen hoitoaika on siis huoltajan työaika
työmatkoineen sekä yövuoron jälkeinen nukkumispäivä klo 15 saakka.
Vuorohoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu
molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön. Jos työssä tapahtuu
muutoksia tai vuorohoidon tarve lakkaa, tulee huoltajien ottaa yhteyttä
varhaiskasvatusjohtaja Jukka Lehtoseen (puh 044-4596659/
jukka.lehtonen@karstula.fi). Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset
johtavat vuorohoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan
vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan.
Oikeus varhaiskasvatuspaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.
Kunnalla on oikeus tarkistaa tarvittaessa työvuorot suoraan työnantajalta.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Vuorohoito on keskitetty vuoropäiväkoti Rypäleeseen. Vuorohoitoa järjestetään
ennalta ilmoitettujen hoitoaikojen mukaisiin tarpeisiin.
Tulevan kolmen viikon hoitoajat tulee ilmoittaa viimeistään edeltävänä tiistaina klo 8 mennessä.
Henkilökunnan työvuorot laaditaan määräaikaan ilmoitettujen hoitoaikojen
perusteella. Myöhemmin ilmoitettuihin hoidon tarpeisiin ja hoitoajan
muutoksiin ei voida sitoutua. Määräajan jälkeen ilmoitettuihin tarpeisiin hoito
järjestetään, mikäli se henkilökunnan työvuorojen ja jo ilmoitetun lapsiryhmän
koon mukaan on mahdollista. Jos tämän ilmoitusajan jälkeen tulee tarvetta muulle hoidolle, johtuen työajanmuutoksesta (joka tapahtuu työnantajan toimesta/esityksestä), ole yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan. (Mervi Puukki vs. varhaiskasvatusjohtaja/ 044-4596605. Muuttuneista hoitoajoista ja työvuoron
muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Rypäleeseen. Myös varatuista
tunneista laskutetaan varatun ajan mukaan.

Hoitoajat

Lapselle hoitopäivä vastaa samaa rasitusta kuin aikuiselle työpäivä. Siksi on
tärkeää, että hänellä on riittävästi myös vapaa-aikaa. Lapsen hyvinvoinnin
edistämiseksi lapselle suositellaan järjestettäväksi vähintään kahden viikon
pituista yhtäjaksoista lomajaksoa vuodessa sekä keskimäärin 8 vapaapäivää
kalenterikuukaudessa. Erityisestä syystä ja varhaiskasvatusjohtajan päätöksellä
lapsi voi tulla em. päivinä hoitoon klo 8-16 välisenä aikana.
Lapsen hoitoaika ei saisi ylittää kymmentä tuntia vuorokaudessa.
Vuorohoidossa tuntirajoitusta ei aina voida sellaisenaan soveltaa. Pitkän
hoitojakson aikana lasta ehtii hoitaa monta eri aikuista, mikä on rankkaa etenkin
pienelle lapselle. Myös kaverisuhteiden ylläpitäminen on hankalampaa
lapsiryhmän koostumuksen vaihdellessa eri vuorokaudenaikoina.
Karstulassa vuorohoidossa olevien lasten määrä ja varatut hoitoajat ovat hyvin
vaihtelevia. Tästä johtuen työntekijöiden työajan muutokset ovat viikoittaisia ja
vaikuttavat koko päiväkodin toimintaan. Esim. ainoan iltahoidossa olevan
lapsen poisjäännistä saattaa seurata, että työntekijä työskentelee tyhjässä
talossa 4 h. Tällaisessa tapauksessa ajoissa tullut tieto muutoksesta
mahdollistaa työntekijän työajan siirtämisen päiväajan lapsiryhmän hyväksi.

Lapsen haku päiväkodista

Lapsen hakee hoidosta aina se vanhempi, jonka työt loppuvat aikaisemmin.
Lapsen iltahoitovuoron on päätyttävä viimeistään klo 22. Tarpeen jatkuessa
pidempään lapsi voi jäädä päiväkotiin yöhoitoon. Yörauhaa pyritään
noudattamaan klo 22.00-05.00 välisenä aikana, jolloin lapsia ei tuoda eikä haeta
vuorohoidosta ja lapsille taataan keskeytymätön, rauhallinen yöuni.

Vuorohoito pyhäpäivinä ja loma-aikoina

Vuorohoitoa ei pääsääntöisesti järjestetä joulunpyhinä 24.-26.12.,
uudenvuodenpäivänä, pääsiäisenä (pe-ma) eikä juhannusaattona, -päivänä,
eikä juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina. Suositeltavaa on, että juhlapyhinä
lapsen tulisi saada viettää juhla-aikaa perheensä kanssa, mutta
varhaiskasvatusta järjestetään erityisen tarpeen mukaisesti. Loma-aikoina
toimintaa keskitetään yhteen päiväkotiyksikköön palveluntarpeen kartoitusten
mukaisesti.
Huoltajien tulee ilmoittaa etukäteen välittömästi tiedon saatuaan tulevat loma-ajat. Huoltajan vapaa- ja lomapäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon ja ne
ovat lapsen edun mukaisesti myös lasten vapaapäiviä varhaiskasvatuksesta.

Mervi Puukki

Päiväkodin johtaja

044 459 6605

Vekkulit (isot)

044-4596659

Viikarit (pienet)

044-4596580

Pirjo Sorsa

VS Päiväkodinjohtaja

044-4596509

Yksikkö

Varhaiskasvatus

Hae sivustolta