Kunnan kesätyöhaku on alkanut!

Julkaistu 15.02.2022

Kunnan kesätyöhaku on alkanut!

Kunta palkkaa kunnan omiin työkohteisiin yhteensä 20 nuorta kesätyöntekijää. Työsuhteen kesto on neljä viikkoa ja työaika keskimäärin 6,5 tuntia päivässä. Työsuhteesta maksettava palkka määräytyy työajan mukaisen prosentin ja työpäivien mukaan, jolloin lomakorvauksineen maksuun lähtevä palkka on nuorilla noin 735 euroa.

Kesätöihin valinnan edellytyksenä on, että kesätyötä hakeva nuori on 16-25 -vuotias (synt. 1997-2005) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2022 ollut Karstula.

Kesätyöpaikkoja voi hakea 15.2.2022 alkaen kunnan kotisivujen kautta sähköisellä hakemuksella. Hakuaika päättyy 1.4.2022 klo 16.00. Nuoret tullaan haastattelemaan työnsuunnittelijan ja palveluneuvojan toimesta. Valinnassa ovat etusijalla sellaiset nuoret, jotka eivät edelliskesänä 2021 ole olleet kunnan kesätöissä.

Siirry hakemukseen tästä!

Ysiluokkalaisten työllistäminen

Kunta tukee peruskoulun ysiluokkalaisten kesätyöllistymistä. Tavoitteena on rekrytoida työnantajia palkkaamaan peruskoulun päättäviä nuoria vähintään kahden viikon ajaksi työelämään. Ysiluokkalaisten kesätyötoimistona toimii edellisvuosien tapaan Karstulan 4H-yhdistys. Kesätyötoimisto toimii ysiluokkalaisten työnvälittäjän roolissa sekä huolehtii työsopimuksista ja palkanmaksusta.

Karstulan 4H-yhdistys

Essi Honkonen
Vs. toiminnanjohtaja
karstula-kyyjarvi@4h.fi
044 059 6621

Kunnan tuki yrityksille nuorten kesätyöllistämiseen

Kunta myöntää avustusta Karstulassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille karstulalaisten nuorten kesätyöllistämiseen. Työsuhde tulee olla vähintään kuukauden mittainen ajalla 2.5.-30.9.2022. Avustus on suuruudeltaan 270 euroa / kesätyöntekijä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että kesätyössä ollut nuori on 15-25 -vuotias (synt. 1997-2006) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2022 ollut Karstula. Yritysten tulle hakea avustusta 17.5.2022 klo 16.00 mennessä. Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen esitettyjä palkkatositteita vastaan, joista tulee ilmetä työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen.

Hakemukset Karstulan Asiointipisteelle
Virastotie 3
kirsi.lavu@karstula.fi
p. 044 459 6620

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta