Kuntavaalit 2021

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit ja vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa ajalla 26.5. – 8.6.2021 ja ulkomailla 2. – 5.6.2021

KUNTAVAALIEN AIKATAULUJA

Ehdokashakemusten jättöpäivä 4.5.2021 (jo 9.3.2021 jätetyt hakemukset ovat voimassa)
Ehdokkaiden numerot vahvistetaan 14.5.2021
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021
Vaalien tulos vahvistetaan ja julkaistaan 16.6.2021
Uuden valtuuston toimintakausi alkaa 1.8.2021

ÄÄNIOIKEUS

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a ) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää); tai
b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai
c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 (51. päivänä ennen vaalipäivää) edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.4.2021 (52. päivänä ennen vaalipäivää) haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.

ÄÄNESTÄMINEN KOTONA

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestysajanjakson alkamista eli 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Kotiäänestyslomakkeita voi ladata ja tulostaa verkosta. Paperisia lomakkeita voi hakea asiointipisteestä ja kunnankirjastosta niiden aukioloaikoina. Täytetty lomake palautetaan ti 1.6. klo 16 mennessä osoitteeseen Keskusvaalilautakunta, Virastotie 4, 43500 Karstula tai sen voi palauttaa myös asiointipisteeseen (postiluukku oven vieressä vasemmalla). Kotiäänestykseen voi ilmoittautua myös puhelimitse 044 459 6510.

LAITOSÄÄNESTYS

Laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys järjestetään Karstulan terveysaseman kuntoutusyksikössä, Mäntyrannan hoivayksikössä, Uusjokelan palvelukeskuksessa, palvelukoti Marjarannassa ja palvelukoti Kotipirtissä. Lisäksi todetaan, että laitosäänestyksiin voivat osallistua palvelukoti Marjakodin ja Marjametsän sekä ryhmäkoti Maijalan asukkaat. Laitosäänestyksen aikatauluista ja muista järjestelyistä vastaa vaalitoimikunta.

ENNAKKOÄÄNESTYS

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.
Karstulassa ennakkoäänestyspaikkana toimii kunnantalo Himmeli.

Karstulassa, kunnantalo Himmelissä, virastotie 4
ke 26.5. – pe 28.5.         klo 09.00 – 17.00
la 29.5. – su 30.5.          klo 10.00 – 14.00
ma 31.5. – pe 4.6.          klo 09.00 – 17.00
la 5.6. – su 6.6.              klo 10.00 – 14.00
ma 7.6. – ti 8.6.             klo 09.00 – 20.00

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 13.6.2021

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.
Vaalipäivän äänestyspaikka on Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4.
Äänestypaikka on avoinna kello 9-20.

Lisätietoa vaaliasioista oikeusministeriön virallisilta vaalisivuilta osoitteesta www.vaalit.fi

Maria Poikonen

hallintosihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri

+358 44 4596510

Minna Sarkkinen

koulunkäynninohjaaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri

044 459 6519

Hae sivustolta