Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuustokaudelle 2017 – 2021 valittu tarkastuslautakunta:
Kirvesmäki Jari  (KESK), Koskinen Satu (KESK), Sironen Ninja (SDP), Västi Ilkka (KOK/KD), Valkeinen Matti (KESK)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jari Kirvesmäki, varapuheenjohtaja Matti Valkeinen.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset päivähoito-, esi- ja perusopetus-, lukio- ja muu 2. asteen koulutus-, kansalaisopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja työpajapalvelut. Lisäksi sivistyslautakunnan tehtävänä on suorittaa toimialaansa koskevissa erityislaeissa tai muissa säädöksissä monijäseniselle toimielimelle määrätyt tehtävät.

Valtuustokaudelle 2017-2021 valittu sivistyslautakunta:
Aaltonen Juhani (SDP), Kotanen Kauno (KESK), Laitinen Onni (KESK), Leppilahti Jenni (KESK), Leppänen Kaija (KOK/KD), Nieminen Anna (PS), Ollanketo Marko (SDP), Piispanen Petri (KOK), Pitkänen Satu (KESK)

Lautakunnan puheenjohtaja Jenni Leppilahti, varapuheenjohtaja Petri Piispanen.

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistyspalvelujohtaja Anitta Rasi.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset viranomais-, tila-, kunnallistekniikka-, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut. Lisäksi tekninen lautakunta toimii toimialaansa koskevissa erityislaeissa määrätyissä lupa- ja viranomaistehtävissä.

Valtuustokaudelle 2017-2021 valittu tekninen lautakunta:
Kangasaho Pirkko (KESK), Marila Leevi (PS), Marttinen Teemu (Tulevaisuus 2040), Muhonen Heikki (SDP), Oikari Riikka (KOK/KD), Rantala Matti (KESK), Sauna-aho Riitta (SDP), Suomäki Eero (KESK), Vehmas Saija (KESK).

Lautakunnan puheenjohtaja Eero Suomäki, varapuheenjohtaja Heikki Muhonen.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Mari Voimäki.

Teknisen lautakunnan alainen tie- ja ympäristöjaosto vastaa teknisen lautakunnan johtosäännössä määritellyistä yksityistie- ja ympäristöpalveluista (tiehallintoviranomaistehtävät, toimitukset ja katselmukset).

Toimikaudeksi 2017-2021 valittu tie- ja ympäristöjaosto:
Aaltonen Juhani (SDP), Kangasaho Pirkko (KESK), Suomäki Eero (KESK)

Tie- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Eero Suomäki, varapuheenjohtaja Pirkko Kangasaho.

Hae sivustolta