Kuulutus Kannonkosken Vuorijärven tuulivoimahankkeen vireilletulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä YVA-suunnitelmasta

Julkaistu 23.06.2020

Hae sivustolta