Kuulutus Karstulan kunnan Kirkonkylän asemakaavan muutos -kortteli 57:n nähtäville asettamisesta valmisteluvaiheen kuulemista varten MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti

Julkaistu 05.02.2020

Hae sivustolta