Suunnittelutarveratkaisua koskevan hakemuksen vireilletulo, uusi paloasema (Heikkilänmäki-Helapuro -alue)

Julkaistu 16.02.2021

Hae sivustolta