MUISTUTUS TIEALUEIDEN HOITOVASTUISTA

Julkaistu 31.01.2022

MUISTUTUS TIEALUEIDIN HOITOVASTUISTA

Karstulan kunta muistuttaa kiinteistöjen omistajia teiden kunnossapidon hoitovastuista ja niiden rajoista.

Kiinteistön omistaja vastaa tiealueiden hoidon vastuunjakotaulukon mukaisesti tiealueen puhtaanapidosta kiinteistön tontin kohdalta.

Ohessa olevassa vastuunjakotaulukossa on esitetty puhtaanapidon ja talven kunnossapidon vastuiden jakautuminen kiinteistönomistajien ja kunnan välillä.

Kiinteistöjen omistajia pyydetään huolehtimaan, että kasvillisuus ei haittaa tien/jalkakäytävän/pyörätien liikennettä tai niiden kunnossapitoa.

Tonttien liittymien rumpujen hoito kuuluu tontin omistajalle. Rumpujen kunto on hyvä tarkistaa.

Rumpujen kunnossapito-ohjeita:
– tarkista rummun kunto syksyisin ja keväisin
– poista rumpuun kertynyt maa-aines ja roskat
– vältä lumien kolaamista tonttiliittymään
– rumpuun voi asentaa lämpövastuksen tai laittaa sinne puutarhaletkun, johon tarvittaessa kaadetaan kuumaa vettä, jos rumpu joudutaan sulattamaan/avaamaan talvella
– talven aikana voi aukoa rummun päitä lapiolla
– älä tuki rumpua

Lisätietoja:

Ville Jäntti

kiinteistöinsinööri

0444596625

Yksikkö

tekninen palvelukeskus

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta