Ikääntymispoliittinen strategia

Ikääntymispoliittinen strategia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta edellyttää, että jokaisessa kunnassa on oltava ajantasainen suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Ikääntymispoliittinen strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ilmaisee kunnan tavoitteet ja päämäärät vanhustenhuollossa. Strategia on työkalu viranhaltijoille ja muille kunnan työntekijöille sekä opas kuntalaisille vanhustyön tulevasta suunnasta.

Karstulan kunnan ikääntymispoliittisessa strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja miten eri toimijoiden vastuut jaetaan. Suunnittelussa painotetaan kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.

Karstulan Ikääntymispoliittinen strategia on laadittu yhteistyössä vanhusneuvoston kanssa. Vanhusneuvostossa on 12 jäsentä eri taustajärjestöistä sekä kunnan päätöksentekoelimistä.

Ikääntymispoliittinen strategia on osa kuntastrategiaa ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.2.2020.

Hae sivustolta