Voimaa vanhuuteen

Ikäihmisten terveysliikunta

Karstulan kunnassa ikäihmisten liikuntamahdollisuudet ovat monipuoliset. Omaehtoisen liikuntaharrastamisen lisäksi kunta järjestää seuraavia ikäihmisille suunnattuja terveysliikuntamahdollisuuksia.

Karstula on yksi monista Voimaa Vanhuuteen kunnista, joissa ikäihmisten terveysliikunnan edistämisessä on tehty tavoitteellista yhteistyötä sekä järjestötoimijoiden kuin Saarikankin kanssa. Karstula onkin aktiivisten ikäihmisten kunta, jossa on runsaasti erillaisia mahdollisuuksia yhteiseen osallistumiseen ja harrastamiseen. Esimerkiksi eläkejärjästöjen toiminta Karstulassa on virkeää.

Kunnassamme toimivat sekä Eläkeliiton Karstulan yhdistys sekä Karstulan kansalliset seniorit. 

 

Etäjumppa:

Etäjumppa on liikunnanohjaajan ohjaama liikuntatuokio, johon osallistutaan omasta kotoa käsin. Jumppaan voi osallistua kunnasta lainatulla tai omalla etälaitteella. Etäjumpassa kotijumppaaja pääsee mukaan Uusjokelan päivätoimintaryhmän tuolijumppaan reaaliaikaisesti kerran viikossa. Lisäksi kotijumppaajalla on mahdollisuus toteuttaa Ikäinstituutin tallentamia videojumppia.

Etäjumppa on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia osallistua muuhun ohjattuun liikuntatoimintaan, esimerkiksi kuljetuksen puutteen vuoksi. Hyvinvointivastaava perehdyttää etäjumppaan osallistuvat henkilökohtaisesti laiteen/sovelluksen käyttöön ja auttaa mahdollisissa ongelmatilanteissa, kuten laiteen päivittämisessä.

Etäjumppaan osallistuneet henkilöt ovat huomanneet toimintakykynsä kohentuneen ja kävelyn varmentuneen jo kolmen kuukauden osallistumisen jälkeen.

Karstulan kunnan järjestämä etäjumppa on saanut tunnustuksen konkreettisena hyvinvointitekona  ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi.
Katso video tästä.

Tasapainoliikunta:

Leijonapuiston tasapainoliikuntavälineet ovat kuntalaisten vapaassa käytössä. Laitteissa on kuvallisia opasteita omatoimisen tasapainoliikunnan harjoittamiseen.

Ohjattua tasapainoliikuntaa järjestetään liikunnanohjaajan toimesta syyskauden ajan.

  • torstaisin (syys-marraskuu) klo 9.15 Leijonapuisto

 

Ikäihmisten ulkoilupysäkki:

Pysäkkilenkki on ikäihmisten yhteinen kävelylenkki Karstulan keskustan alueella. Matkaa taitetaan rauhallista vauhtia tarvittaessa levähdyspenkkejä hyödyntäen.

  • Torstaisin klo 10.00, lähtö Kopeskaarelta (tammi-toukokuu ja syys-joulukuu).

 

 

Liikuntaneuvonta:

Lii­kun­ta­neu­von­ta on yk­si­löön koh­dis­tu­vaa ter­vey­den edis­tä­mis­tä. Lii­kun­ta­neu­von­nan ta­voit­tee­na on, et­tä asia­kas mo­ti­voi­tuu liik­ku­maan it­sel­leen mie­lui­sal­la ta­val­la, omaa ter­veyt­tään ja hy­vin­voin­tiaan edis­täen.

Liikuntaneuvontaa järjestetään Heikin Tuvalla kuukauden ensimmäisenä tiistaina syksystä 2019 alkaen. Liikuntaneuvojana toimii kunnan liikuntasihteeri. Liikuntaneuvontaan tullaan ajanvarauksella tai terveydenhoitajan ohjaamana.

 

Uimahallimatkat:

Maria Taipale

hallintosihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteeri

+358 44 4596510

Tiina Saarinen

hyvinvointikoordinaattori

+358 44 459 6511

Toimipaikka

Heikin Tupa
Virastotie 3
43500 Karstula

Hae sivustolta