Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyö on omasta vapaasta tahdosta tärkeäksi koetun asian puolesta toimimista. Vapaaehtoisena ihminen voi toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin tai hyödyntää jotain erityisosaamistaan. Vapaaehtoistoiminta on palkatonta ja perustuu vapaaseen tahtoon ja valintaan. Jokainen valitsee itse, minkä asian eteen haluaa tehdä vapaaehtoistyötä.

Karstulan kunnassa järjestötoiminta on aktiivista ja vireää. Kunnan alueella toimii useita kymmeniä järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka järjestävät monenlaista kuntalaisten hyvinvointia tukevaa ja edistävää toimintaa. Lisäksi kunnassa on paljon aktiivisia kuntalaisia erilaisissa vapaaehtoistoiminnan tehtävissä. Vapaaehtoistyötä voi tehdä kuka tahansa iästä, asuinpaikasta, sukupuolesta tai muista ominaisuuksista riippumatta omien kykyjensä, aikataulujensa ja voimavarojensa mukaan. Palveluissa vapaaehtoistoiminta ei korvaa ammattityötä, vaan vapaaehtoiset tuovat omannäköisensä lisän toimintaan. Vapaaehtoistoiminta on hyvin arvokasta sekä yksilöille että yhteiskunnalle.

Karstulan kunnassa on koulutettu myös vertaisohjaajia ikäihmisten terveysliikunnan edistämiseen, ulkoiluystäviksi ja digi-tutoreiksi. Vertaistoiminta ja vertaistuki on tukea ihmiseltä ihmiselle tasa-arvoisessa vuorovaikutustilanteessa. Vertainen voi olla kuka tahansa – tärkeintä on halu kuunnella muita ja jakaa omia kokemuksiaan itsensä ja toisten hyväksi. Vertaistoiminnasta saa tukea erilaisiin elämäntilanteisiin ja kriiseihin joita ihmiset kohtaavat. Vertaistoiminta ei korvaa ammattilaisten tarjoamaa apua ja tukea.

Ystäväpalvelutoimintaa Karstulan kunnassa toteuttaa SPR.

Vapaaehtoisuus on kaksisuuntainen prosessi eli vapaaehtoistoiminta hyödyttää sekä tekijäänsä että sen kohdetta. Vapaaehtoinen oppii uusia taitoja, kokee iloa, tutustuu uusiin ihmisiin, saa uusia kokemuksia ja parhaimmillaan voimaantuu vapaaehtoistyön myötä. Vapaaehtoistoiminnan avulla muun muassa ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, lisätään osallisuutta, edistetään taidetta ja kulttuuria, ylläpidetään urheiluseuratoimintaa, pidetään luonto ja ympäristö puhtaana ja monin tavoin edistetään ihmisten ja eläinten hyvinvointia.

Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistyöstä, haluat kouluttautua vertaisohjaajaksi tai ulkoiluystäväksi, ole yhteydessä kunnan hyvinvointivastaavaan.

Karstulan kunnan yhdistysrekisteri

 

Tiina Saarinen

hyvinvointikoordinaattori

044 459 6511

Toimipaikka

Heikin Tupa
Virastotie 3
43500 Karstula

Hae sivustolta