Perhekeskustoiminta

Perhekeskus

Suomessa meneillään olevan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on valtakunnallisesti yhtenäistää hajanaista palvelujärjestelmää lapsi- ja perhelähtöiseksi ja siirtää painopistettä kaikille yhteisiin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon. Tavoitteena on tehdä muutosta kohti oikea-aikaisia ja tarpeenmukaisia palveluita. Tähän suuntaan haluamme kehittää palveluitamme myös Karstulassa.

Osana LAPE:a Karstulan kuntaan on lähdetty suunnittelemaan ja kehittämään perhekeskustoimintamallia. Perhekeskustoimintamallilla tarkoitetaan lähipalvelujen kokonaisuutta, joka sisältää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Se tarkoittaa uutta tapaa verkostoida nykyisin hajanaiset lasten ja perheiden palvelut ja sovittaa ne yhteen synergiaetuja tuottavasti ja lapsi- ja perhelähtöisesti siten, että jokainen lapsi ja perhe saisi tarvitsemansa tuen ja avun.

Perhekeskustoiminta yhdistää siis perheiden arjen verkostot ja lapsiperhepalvelut toimivaksi kokonaisuudeksi siten, että jokaiseen avun ja tuen tarpeeseen vastataan nopeammin, kohdennetummin ja koordinoidummin. Perhekeskus toimii lähipalveluperiaatteella. Työ on vasta alussa ja tulevaisuudessa toiveenamme on saada palveluita myös fyysisesti mahdollisimman lähelle toisiaan. Perhekeskustoiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa perhekeskusvastaava Katja Salminen-Lahtinen. Työparina hänellä toimii hyvinvointivastaava Mirka Oinonen.

Osana tätä työtä on nyt aluksi ryhdytty kokoamaan tätä esitettä lapsiperheiden palveluista Karstulassa. Osan palveluista tuottaa Karstulan kunta, osan Perusturvaliikelaitos Saarikka. Saarikka on SoTe kuntayhtymän liikelaitos, joka vastaa Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kuntien sekä Saarijärven kaupungin asukkaille järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Mukana on myös srk:n, järjestöjen ja yhdistysten palveluita.

Jatkossa on tarkoitus saada käynnistettyä mm. kohtaamispaikka toimintaa erilaisten ryhmien muodossa.

Kaikenlaiset toiveet ja kehittämisehdotukset perhekeskustoimintaan liittyen ovat tervetulleita!

 

Hae sivustolta