Tiedote: Kuntajakoselvitys 1.4.

Julkaistu 01.04.2020

Tiedote: Kuntajakoselvitys 1.4.

Valtiovarainministeriö asetti 20.8.2019 kuntalain 118 §:n mukaisen Kyyjärven kuntaa koskevan arviointiryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä laissa tarkoitettu selvitys kunnan mahdollisuuksista turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut. Arviointiryhmä ehdotti 22.1.2020 Kyyjärven kuntalaisten palvelujen järjestämisen turvaamiseksi kuntarakennelain 15 §:n mukaista erityistä kuntajakoselvitystä kunnan yhdistämiseksi isompaan kokonaisuuteen vuoden 2022 alussa.

Selvitystyö alkaa 4.5.2020 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.10.2020 mennessä. Mahdollinen esitys kuntien yhdistymisestä tulee olla toimitettuna valtiovarainministeriöön 30.4.2021 mennessä.

Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kuntia ennen erityisen kuntajakoselvityksen määräämistä alueelle. Tämän perusteella valtiovarainministeriö pyytää Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnilta sekä Alajärven ja Saarijärven kaupungeilta lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen.

 

Karstulan kunnanhallitus antoi valtiovarainministeriölle seuraavan lausunnon:

Karstulan kunta on valmis osallistumaan kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kuntajakoselvitykseen, kuitenkin seuraavilla huomioilla:

  • Karstulan kunta esittää, että mahdollinen uusi kuntarakenne ei saisi muuttaa olemassa olevia kuntayhtymä ja maakuntarakennetta
  • Karstulan kunta esittää, että selvitykselle annetaan riittävä resurssi, jotta siihen osallistuvien kuntien talous ja henkilöstö ei rasitu
  • Karstulan kunta esittää, että mahdolliselle selvityksen tuloksena syntyvälle uudelle kuntarakenteelle varmistetaan riittävät taloudelliset toimintaedellytykset

Karstulan huolena on erityisesti ne vaikutukset, joita Kyyjärven mahdollisella siirtymisellä Alajärven kaupunkiin olisi Saarikalle, Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja Keski-Suomen liitolle. Keski-Suomella ei ole varaa menettää enää yhtään kuntaa. Siksi selvitykseen osallistuminen on tärkeää. Selvitykseen ei kuitenkaan voida mennä ehdoitta, sillä jos uusi kunta syntyy, pitää sen olla taloudellisesti elinkelpoinen.

Osallistuminen selvitykseen ei automaattisesti tarkoita kuntaliitosta tai sitä, että Karstula olisi osa uutta kuntarakennetta. Tarkoituksena on selvittää ne edellytykset, joilla mahdollinen kuntaliitos voisi toteutua. Karstulan on ollut aikaisemminkin kuntajakoselvityksessä, eikä se ole johtanut mihinkään.

Tiedotamme selvityksen etenemisestä sitä mukaan, kun tiedotettavaa ilmenee, niin kuntalaisille kuin kunnan työntekijöille. Tarvittaessa järjestämme myös kuntalaiskuulemisen, kun konkreettisia esityksiä on arvioitavana.

 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta