Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöllistäminen

Kunnan kesätyöpaikat

Kunta palkkaa kunnan omiin työkohteisiin yhteensä 20 nuorta kesätyöntekijää. Työsuhteen kesto on neljä viikkoa ja työaika keskimäärin 6,5 tuntia päivässä. Työsuhteesta maksettava palkka lomakorvauksineen on 735 euroa. Kesätöihin valinnan edellytyksenä on, että kesätyötä hakeva nuori on 16-25 -vuotias (synt. 1996-2004) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2021 ollut Karstula.

Kesätyöpaikkoja voi hakea 15.2. alkaen kunnan kotisivujen kautta sähköisellä hakemuksella. Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 16.00. Nuoret tullaan haastattelemaan työnsuunnittelijan ja palveluneuvojan toimesta.

Siirry sähköiseen hakemukseen  

Ysiluokkalaisten työllistäminen

Kunta tukee peruskoulun ysiluokkalaisten kesätyöllistymistä. Tavoitteena on rekrytoida työnantajia palkkaamaan peruskoulun päättäviä nuoria vähintään kahden viikon ajaksi työelämään. Ysiluokkalaisten kesätyötoimistona toimii edellisvuosien tapaan Karstulan 4H-yhdistys. Kesätyötoimisto toimii ysiluokkalaisten työnvälittäjän roolissa sekä huolehtii työsopimuksista ja palkanmaksusta.

Karstulan 4H-yhdistys, katja.rasi@4h.fi, 044 059 6621

Kunnan tuki yrityksille nuorten kesätyöllistämiseen

Kunta myöntää avustusta Karstulassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille karstulalaisten nuorten kesätyöllistämiseen. Työsuhde tulee olla vähintään kuukauden mittainen ajalla 4.5.-30.9.2021. Avustus on suuruudeltaan 270 euroa / kesätyöntekijä. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että kesätyössä ollut nuori on 15-25 -vuotias (synt. 1996-2005) ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2021 ollut Karstula. Yritysten tulle hakea avustusta 17.5.2020 klo 16.00 mennessä. Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen esitettyjä palkkatositteita vastaan, joista tulee ilmetä työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen.

Hakemukset Karstulan asiointipisteelle, Virastotie 3, kirsi.lavu@karstula.fi, 044 459 6620

Hae sivustolta