Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Yleisen oppimäärän opetuksen tehtävänä on luoda pohjaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Opetuksen tarkoituksena on myös kehittää ajattelun taitoja ja luovuutta.

Taiteen perusopetuksessa yleisen oppimäärän mukainen taiteenalakohtaiset opinnot ovat laajudeltaan kaikkiaan 500 tuntia, yhden lukuvuoden opintojakso on yleensä 60 tuntia. Opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin ja työpajaopintohin, mikä tarkoittaa usein korvaavuuksia: esim. kuvataiteen ja käsityötaiteen työpajaopinnoiksi käy osallistuminen jollekin kansalaisopiston käsityöalan tai kuvataiteen kurssille.  Päätöksen kurssien hyväksymisestä osaksi taiteen perusopetusta tekee rehtori.

Kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta kuvataiteessa, käsityötaiteessa ja teatteritaiteessa. Kuvataiteessa on ryhmät Karstulassa ja Kyyjärvellä. Muut ryhmät kokoontuvat vain Karstulassa.

Taiteen perusopetuksen kurssit alkavat viikolla 36.

Katso tarkemmat kurssitiedot tästä.

Karstulassa asuvat taiteen perusopetuksen oppilaat voivat hakea 50 € opintosetelialennusta, joka myönnetään perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Viimeinen hakupäivä 24.9.2022. Lomakkeita jaetaan taiteen perusopetuksen ryhmissä, kansalaisopiston toimistolla sekä allaolevasta linkistä voit tulostaa lomakkeen.

 

Hae sivustolta