Kuntalaisaloite

Osallistu ja vaikuta kuntalaisaloitteella!

Kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään kuntalain /410/2015) 23 §:ssä. Tämä takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta.

Kuntalaisaloite

Jätä kehitysidea allaolevalla lomakkeella.

Hae sivustolta