KORONA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN YKSINYRITTÄJILLE

Julkaistu 15.05.2020

KORONA-AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN YKSINYRITTÄJILLE

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta). Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.

 

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytykset

  • Hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta.
  • Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
  • Avustuksenmyöntämisen edellytyksenä lisäksi on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.
  • Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.
  • Hakemukseen tulee liittää tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
  • Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).
  • Hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen.
  • Hakijaa pyydetään kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
  • Yksinyrittäjän avustuksen lähtökohtana on luotto hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan tietoon. Väärinkäyttötapauksissa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.

 

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemukset lähetetään Kehittämisyhtiölle sähköisesti os. jenni.leppilahti@karstulanseutu.fi

Tukipäätökset Kehittämisyhtiön valmistelun pohjalta tekee kunnanjohtaja Pekka Kanervio viranhaltijapäätöksenä 14.4. alkaen.

 

Lisätietoja:

Janne Taavitsainen Kehittämisyhtiö Karstulanseutu, p. 044 459 6585

Pekka Kanervio kunnanjohtaja, p. 044 459 6602

www.tem.fi
www.kuntaliitto.fi

TEM, usein esitetyt kysymykset ja vastaukset tästä 

Takaisin uutisiin

Hae sivustolta