Ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelma

Karstulan kunnan ilmasto-ohjelmaa valmistellaan juuri osana Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanketta ja se valmistuu kevään 2025 aikana. Karstulassa on tehty pitkäjänteistä ilmastotyötä jo pitkään ja Karstulan kuntastrategian 2022–2025 kärkinä ovatkin kestävä kehitys ja omavaraisuus. Nyt tekeillä olevaan ilmastosuunnitelmaan määritellään kunnan päästövähennystavoite, toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi ja seurannan kehittäminen. Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Ilmasto-ohjelma tekee Karstulan kestävän kehityksen toimet näkyviksi ja kestävällä kuntabrändillä saadaan positiivisia vaikutuksia kunnan elinvoimaan.

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hankkeessa jokaiselle kahdeksalle kunnalle tehdään niiden ominaispiirteet huomioiva ilmastosuunnitelma. Suunnitelma sisältää kuntakohtaisen tavoitteen kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ja toimenpiteet, joilla kunta pyrkii pääsemään tavoitteeseen sekä ilmastotyön seurannan kehittämisen. Toukokuuhun 2025 kestävän hankkeen aikana suunnitelmat laaditaan Kannonkoskelle, Karstulaan, Kinnulaan, Kivijärvelle, Kyyjärvelle, Pihtiputaalle, Saarijärvelle sekä Viitasaarelle. Hankkeeseen on saatu 100 prosenttinen avustus ympäristöministeriöltä

Kunnan asettamien ilmastotavoitteiden tulee olla linjassa kansallisiin ilmastotavoitteisiin nähden. Suomen ilmastopolitiikan keskeinen pilari on kansallinen ilmastolaki, johon on kirjattu Suomen tavoitteeksi olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Kuntien ilmastosuunnitelmissa tarkastellaan kunnan maantieteellisellä alueella syntyviä päästöjä, joten ilmastotyöhön kytkeytyy kunnan oman toiminnan lisäksi myös alueen yritykset, asukkaat, seurakunnat, hyvinvointialueen toimijat, koulut sekä yhdistykset ja järjestöt.

 

Lisätietoja:

Karstulan ilmastokoordinaattori

Pohjoisen Keski-Suomen ilmastosuunnitelma -hanke

Hanna Nousiainen
hanna.nousiainen@viitasaari.fi
040 558 7919

Hae sivustolta