Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat ja tarjouspyynnöt

Hankinnat ovat osa kunnan perustoimintaa. Karstulan kunnan hankintoja ohjaavat strategian mukaiset arvot: ihmisläheisyys, vastuullisuus ja aktiivisuus. Hankintojen tavoitteena on osaltaan vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta ja varmistaa entistä paremmat palvelut kuntalaisille.

Palvelujen kehittämisen ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmista hankinnoissa huomioidaan niiden vaikutukset osaamiseen, yhteistyöhön ja talouden tasapainoon. Hankintojen taloudellisuus varmistetaan ja hyödynnetään paikallista ja seudullista yhteistyötä. Kunnan hankinnoissa otetaan huomioon myös vastuullisuuden periaatteet kuten ympäristön ja ihmisarvojen kunnioittaminen.

Elinvoiman näkökulmasta huomioidaan hankintojen vaikutukset mm. työllistävyyteen ja yritystoimintaan. Kaavoituksella varmistetaan riittävien teollisuuskiinteistöjen tarjonta. Innovatiivisuudella pyritään löytämään uusi lähestymistapoja toteuttaa hankinnat siten, että niiden vaikutukset kunnan elinvoimaan ovat mahdollisimman kattavat.

Laki julkisista hankinnoista (HKL, 2017) määrittää kynnysarvot ylittävien hankintojen toteuttamisessa noudatettavat periaatteet. Hankinnat voidaan jakaa ryhmiin niiden talouden arvon perusteella: pienhankinnat eli hankintalain mukaan kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat, kansalliset hankinnat eli hankintalain kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat sekä EU-hankinnat eli EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat.

Karstulan kunnan hankintaohje

Hae sivustolta