Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Karstulan kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom).

Rakennusjärjestyksessä määritellään myös toimenpiteiden luvan ja ilmoituksenvaraisuus.

 

Karstulan rakennusjärjestys >>

Liitekartta nro 1 >>

Hae sivustolta