Varhaiskasvatuksen maksut ja kuntalisä

Varhaiskasvatuksen maksut ja kuntalisä

VARHAISKASVATUSMAKSUT 1.3.2023 ALKAEN JA KUNTALISÄ

31.12.2023 mennessä syntyneille karstulalaisille lapsille myönnetään 12 kk:n ajan joko maksuton varhaiskasvatuspaikka tai 100 € kuntalisää kotihoidon tukeen kotona tai yksityisessä hoidossa hoidettavalle alle 3-vuotiaalle lapselle.

12 kk:n jakso voi muodostua yksinomaan varhaiskasvatuksesta, yksinomaan kotihoidosta, yksinomaan yksityisestä hoidosta tai näiden eri hoitomuotojen yhdistelmistä. 12 kk voi koostua myös useammista jaksoista. Kuntalisä on veronalaista tuloa.

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavat:

1. PERHEEN BRUTTOTULOT
-veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot

2. PERHEEN KOKO
-perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliittomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Korkein varhaiskasvatusmaksu on 295 € ja alin perittävä maksu on 28 €. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Tulorajat 1.3.2023

Tulorajat 1.3.2023
koko, henkilöä Tuloraja €/kk Alimman perittävän maksun tuloraja Maksu 295€, tulot enemmän kuin €/kk
2 3 874 4 136 6 626
3 4 998 5 260 7 750
4 5 675 5 937 8 427
5 6 353 6 615 9 105
6 7 028 7 290 9 780

Taulukko varhaiskasvatuksen tulorajoista.

Kahden hengen perheessä tuloraja on 3874 euroa kuukaudessa ja alimman perittävän maksun tuloraja 4136 euroa kuukaudessa. Jos tulot ovat enemmän kuin 6626 euroa kuukaudessa on lapsen varhaiskasvatusmaksu 295 euroa. Kolmen hengen perheessä vastaavat tulorajat ovat 4998 euroa kuukaudessa, alimman perittävän maksun tuloraja 5260 euroa kuukaudessa. Tulojen ollessa enemmän kuin 7750 euroa kuukaudessa on lapsen varhaiskasvatusmaksu 295 euroa. Neljän hengen perheessä vastaavat tulorajat ovat 5675 euroa, 5937 euroa ja 8427 euroa. Viiden hengen perheessä vastaavat tulorajat ovat 6353 euroa, 6615 euroa ja 9105 euroa. Kuuden hengen perheessä vastaavat tulorajat ovat 7028 euroa, 7290 euroa ja 9780 euroa.

 

HOITOMAKSUT USEAMMASTA LAPSESTA

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Toisen tai sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen maksuun. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Kokopäivähoidosta osapäivähoitoon voi siirtyä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Jos lapsi on aloittanut hoidon edellisen kalenterivuoden aikana, heinäkuu on maksuton.

Hoitomaksu puolittuu, jos lapsi perustellusta syystä on hoidossa vain 1-5 päivää kuukaudessa.

Mikäli perhe itse järjestää varahoidon (esim. hoitopaikan ollessa suljettu lomien tai sairauslomien takia), perhettä hyvitetään päivähoitomaksuissa yli viiden päivän meneviltä hoitopäiviltä, jotka tulee ilmoittaa etukäteen kaksi viikkoa aikaisemmin. Päivätaksa on kuukausimaksu jaettuna kahdellakymmenellä.

Niiden lasten, joiden toinen vanhempi/huoltaja on kotona, hoitoajan tulee alkaa arkisin aikaisintaan klo 8.00 ja lapsi on haettava hoitopaikasta klo 16.00 mennessä.

Karstulan kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön sivistyslautakunnan hyväksymät ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat indeksitarkistuksen mukaiset uudet varhaiskasvatusmaksut 1.3.2023 lukien. Hoitoaikojen vaikutuksesta maksuun käytetään seuraavaa kuntakohtaista porrastusta:

15 tuntia viikossa 40 %
16 – 20 tuntia viikossa 60 %
21 – 35 tuntia viikossa 80 %
yli 35 tuntia viikossa 100 %

Tuntimääriä tarkastellaan pääsääntöisesti kahden viikon periodissa.
Vanhempien työaikojen ollessa erittäin vaihtelevat, voidaan tarkastelujaksona käyttää myös neljää viikkoa. Lapsen hoitotason muuttumisesta on sovittava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa edellisen kalenterikuukauden aikana.
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

Mervi Puukki

Päiväkodinjohtaja, perhepäivähoidon esimies

044 459 6605

Yksikkö

Karstulan varhaiskasvatus

Hae sivustolta