Varhaiskasvatuksen maksut ja kuntalisä

Varhaiskasvatuksen maksut ja kuntalisä

VARHAISKASVATUSMAKSUT 1.3.2023 ALKAEN JA KUNTALISÄ

31.12.2023 mennessä syntyneille karstulalaisille lapsille myönnetään 12 kk:n ajan joko maksuton varhaiskasvatuspaikka tai 100 € kuntalisää kotihoidon tukeen kotona tai yksityisessä hoidossa hoidettavalle alle 3-vuotiaalle lapselle.

12 kk:n jakso voi muodostua yksinomaan varhaiskasvatuksesta, yksinomaan kotihoidosta, yksinomaan yksityisestä hoidosta tai näiden eri hoitomuotojen yhdistelmistä. 12 kk voi koostua myös useammista jaksoista. Kuntalisä on veronalaista tuloa.

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavat:

1. PERHEEN BRUTTOTULOT
-veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot

2. PERHEEN KOKO
-perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliittomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Korkein varhaiskasvatusmaksu on 295 € ja alin perittävä maksu on 28 €. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 prosenttia).

Tulorajat 1.3.2023

Tulorajat 1.3.2023
koko, henkilöä Tuloraja €/kk Alimman perittävän maksun tuloraja Maksu 295€, tulot enemmän kuin €/kk
2 3 874 4 136 6 626
3 4 998 5 260 7 750
4 5 675 5 937 8 427
5 6 353 6 615 9 105
6 7 028 7 290 9 780

Taulukko varhaiskasvatuksen tulorajoista.

 

HOITOMAKSUT USEAMMASTA LAPSESTA

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Toisen tai sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen maksuun. Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Kokopäivähoidosta osapäivähoitoon voi siirtyä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Jos lapsi on aloittanut hoidon edellisen kalenterivuoden aikana, heinäkuu on maksuton.

Hoitomaksu puolittuu, jos lapsi perustellusta syystä on hoidossa vain 1-5 päivää kuukaudessa.

Mikäli perhe itse järjestää varahoidon (esim. hoitopaikan ollessa suljettu lomien tai sairauslomien takia), perhettä hyvitetään päivähoitomaksuissa yli viiden päivän meneviltä hoitopäiviltä, jotka tulee ilmoittaa etukäteen kaksi viikkoa aikaisemmin. Päivätaksa on kuukausimaksu jaettuna kahdellakymmenellä.

Niiden lasten, joiden toinen vanhempi/huoltaja on kotona, hoitoajan tulee alkaa arkisin aikaisintaan klo 8.00 ja lapsi on haettava hoitopaikasta klo 16.00 mennessä.

Karstulan kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön sivistyslautakunnan hyväksymät ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat indeksitarkistuksen mukaiset uudet varhaiskasvatusmaksut 1.3.2023 lukien. Hoitoaikojen vaikutuksesta maksuun käytetään seuraavaa kuntakohtaista porrastusta:

15 tuntia viikossa 40 %
16 – 20 tuntia viikossa 60 %
21 – 35 tuntia viikossa 80 %
yli 35 tuntia viikossa 100 %

Tuntimääriä tarkastellaan pääsääntöisesti kahden viikon periodissa.
Vanhempien työaikojen ollessa erittäin vaihtelevat, voidaan tarkastelujaksona käyttää myös neljää viikkoa. Lapsen hoitotason muuttumisesta on sovittava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa edellisen kalenterikuukauden aikana.
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

 

Jukka Lehtonen

Varhaiskasvatuksen johtaja

044 459 6644

Yksikkö

Varhaiskasvatus

Hae sivustolta