Varhaiskasvatuksen maksut ja kuntalisä

Varhaiskasvatuksen maksut ja kuntalisä

VARHAISKASVATUSMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN JA KUNTALISÄ

31.12.2021 mennessä syntyneille karstulalaisille lapsille myönnetään 12 kk:n ajan joko maksuton varhaiskasvatuspaikka tai 100 € kuntalisää kotihoidon tukeen kotona tai yksityisessä hoidossa hoidettavalle alle 3-vuotiaalle lapselle.

12 kk:n jakso voi muodostua yksinomaan varhaiskasvatuksesta, yksinomaan kotihoidosta, yksinomaan yksityisestä hoidosta tai näiden eri hoitomuotojen yhdistelmistä. 12 kk voi koostua myös useammista jaksoista. Kuntalisä on veronalaista tuloa.

Varhaiskasvatusmaksun määräytymiseen vaikuttavat:

1. PERHEEN BRUTTOTULOT

-veronalaiset ansio – ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot

2. PERHEEN KOKO

-perheen kokona huomioidaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliittomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Kuukausimaksu määräytyy perhekoon mukaan maksuprosenttina vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta.

Maksuprosentit ja tulorajat ovat seuraavat:

Perheen koko

henkilöä

Tuloraja
euroa/kuukausi
Korkein
maksuprosentti
2 2 798 10,70
3 3 610 10,70
4 4 099 10,70
5 4 588 10,70
6 5 075 10,70

Korkein varhaiskasvatusmaksu on 288 € ja alin perittävä maksu on 27 €.

HOITOMAKSUT USEAMMASTA LAPSESTA

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Toisen tai sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen maksuun. Kokopäivähoidosta perittävän maksun enimmäismäärä on 288 € / kk. Toisesta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 115 € / kk.
Kustakin seuraavasta varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määräytyvä kuukausimaksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Kokopäivähoidosta osapäivähoitoon voi siirtyä seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Jos lapsi on aloittanut hoidon edellisen kalenterivuoden aikana, heinäkuu on maksuton.

Hoitomaksu puolittuu, jos lapsi perustellusta syystä on hoidossa vain 1-5 päivää kuukaudessa.

Mikäli perhe itse järjestää varahoidon (esim. hoitopaikan ollessa suljettu lomien tai sairauslomien takia), perhettä hyvitetään päivähoitomaksuissa yli viiden päivän meneviltä hoitopäiviltä, jotka tulee ilmoittaa etukäteen kaksi viikkoa aikaisemmin. Päivätaksa on kuukausimaksu jaettuna kahdellakymmenellä.

Niiden lasten, joiden toinen vanhempi/huoltaja on kotona, hoitoajan tulee alkaa arkisin aikaisintaan klo 8.00 ja lapsi on haettava hoitopaikasta klo 16.00 mennessä.

Karstulan kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön sivistyslautakunnan hyväksymät ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatimat indeksitarkistuksen mukaiset uudet varhaiskasvatusmaksut 1.8.2018 lukien. Hoitoaikojen vaikutuksesta maksuun käytetään seuraavaa kuntakohtaista porrastusta:

15 t / vk = 40 %
16 – 20 t / vk = 60 %
21 – 35 t / vk = 80 %
yli 35 t / vk = 100 %

Tuntimääriä tarkastellaan pääsääntöisesti kahden viikon periodissa.
Vanhempien työaikojen ollessa erittäin vaihtelevat, voidaan tarkastelujaksona käyttää myös neljää viikkoa. Lapsen hoitotason muuttumisesta on sovittava varhaiskasvatuksen johtajan kanssa edellisen kalenterikuukauden aikana.
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatuksen maksuista elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella.

 

Jukka Lehtonen

Varhaiskasvatuksen johtaja

044 459 6644

Hae sivustolta