Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Yleisen edistämistehtävän lisäksi kunta voi päättää yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta. Luonnonsuojelun keskeinen tavoite on eläin- ja kasvilajien sekä luontotyyppien monimuotoisuuden säilyttäminen. Valtakunnallisesti arvokas alue Karstulassa on Saarijärven-reitillä sijaitsevat Heijostenkosket, jotka rantoineen kuuluvat Natura 2000-ohjelmaan ja rantojensuojeluohjelmaan.

Keski-Suomen maakuntakaavaan on merkitty myös muut kuin Natura 2000-ohjelmaan kuuluvat luonnonsuojelualueet.

Hae sivustolta