Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma

Kuntalaiset ovat oman hyvinvointinsa asiantuntijoita

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Se on tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Käytännössä kyse on tehtävistä, joiden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Näitä tehtäviä toteutetaan kunnan kaikilla toimialoilla. Edistämällä hyvinvointia parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta ja hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua.

Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä. Hyvinvointikertomuksessa tuodaan esiin kunnassa esiintyviä väestöryhmittäisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja niiden kaventamiseen liittyviä tavoitteita. Kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua hyvinvointikertomuksen laadintaan osallistumalla erilaisiin kuntalaisiltoihin, joissa kuntalaisilta kerätään kokemustietoa hyvinvointityön suunnittelun tueksi.

Hae sivustolta