Hyvinvoiva Karstunen

Mitä on karstunen hyvinvointi?

Ihmisen hyvinvointi muodostuu henkisistä, fyysisistä ja aineellisista tekijöistä. Karstusesta näkökulmasta tämä tarkoittaa aktiivista, itsestään huolehtivaa ja myös lähimmäisestään vastuuta tuntevaa kansalaista. Jotta ihminen voisi olla aktiivinen, hän tarvitsee tilaisuuksia toteuttaa itseään. Hänellä on myös oltava mahdollisuus saada neuvoa, opastusta ja hoitoa silloin, kun siihen on tarvetta. On myös tilanteita, jolloin ihminen ei kykene itse hakemaan hyvinvointiinsa oleellisesti liittyviä palveluja. Tällöin tarvitaan palvelujen tuottajien aloitteellisuutta.

Varsinaisesta hyvinvointia edistävästä toimintaa tehdään yhdessä aktiivisten kuntalaisten, järjestöjen, yhdistysten ja yritysten kanssa. Kunnan rooli tässä kaikessa on olla ennen muuta edellytysten luojana. Kunnan näkökulmasta tämä tarkoittaa riittävää tiedottamista sekä jatkuvaa vuoropuhelua eri-ikäisten kuntalaisten sekä järjestö/yhdistysaktiivien ja paikallisten yritysten kanssa.

Kunnan hyvinvointityön tueksi on laadittu Hyvinvoiva karstunen -ohjelma, jonka painopiste on hyvinvoinnin edellytyksiä luovassa toiminnassa.

 

Tiina Saarinen

hyvinvointikoordinaattori

044 459 6511

Toimipaikka

Heikin Tupa
Virastotie 3
43500 Karstula

Hae sivustolta