Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuustokaudelle 2017 – 2021 valittu tarkastuslautakunta:
Kirvesmäki Jari  (KESK), Koskinen Satu (KESK), Muhonen Sirpa (SDP), Västi Ilkka (KOK/KD), Valkeinen Matti (KESK)

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jari Kirvesmäki, varapuheenjohtaja Matti Valkeinen.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset päivähoito-, esi- ja perusopetus-, lukio- ja muu 2. asteen koulutus-, kansalaisopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Lisäksi sivistyslautakunnan tehtävänä on suorittaa toimialaansa koskevissa erityislaeissa tai muissa säädöksissä monijäseniselle toimielimelle määrätyt tehtävät.

Valtuustokaudelle 2017-2021 valittu sivistyslautakunta (8.6.2020 alkaen):
Chornobil Violetta (SDP), Leppänen Kaija (KOK/KD), Koskinen K. Satu (PS), Moisio Onni (KESK), Niskanen Jari (KESK), Piispanen Petri (KOK), Pitkänen Satu (KESK), Saarelainen Anita (KESK), Salminen Kari (SDP).

Lautakunnan puheenjohtaja Anita Saarelainen, varapuheenjohtaja Petri Piispanen.

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistyspalvelujohtaja Kirsti Keihäsvuori.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset viranomais-, tila-, kunnallistekniikka-, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut. Lisäksi tekninen lautakunta toimii toimialaansa koskevissa erityislaeissa määrätyissä lupa- ja viranomaistehtävissä.

Valtuustokaudelle 2017-2021 valittu tekninen lautakunta (22.4.2020 alkaen):
Aaltonen Juhani (SDP), Kangasaho Pirkko (KESK), Marila Leevi (PS), Marttinen Teemu (Tulevaisuus 2040), Oikari Riikka (KOK/KD), Rantala Matti (KESK), Sauna-aho Riitta (SDP), Suomäki Eero (KESK), Vehmas Saija (KESK).

Lautakunnan puheenjohtaja Eero Suomäki, varapuheenjohtaja Juhani Aaltonen.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Mari Voimäki.

Teknisen lautakunnan alainen tie- ja ympäristöjaosto vastaa teknisen lautakunnan johtosäännössä määritellyistä yksityistie- ja ympäristöpalveluista (tiehallintoviranomaistehtävät, toimitukset ja katselmukset).

Toimikaudeksi 2017-2021 valittu tie- ja ympäristöjaosto:
Aaltonen Juhani (SDP), Kangasaho Pirkko (KESK), Suomäki Eero (KESK)

Tie- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Eero Suomäki, varapuheenjohtaja Pirkko Kangasaho.

Hae sivustolta