Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuustokaudelle 2021 – 2025 valittu tarkastuslautakunta:
Aaltonen Juhani (SDP), Huhtanen Jarmo (PS), Lahti Tapani (KESK), Leppänen Kaija (KD), Nieminen Mirja (KOK).

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mirja Nieminen, varapuheenjohtaja Tapani Lahti.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset päivähoito-, esi- ja perusopetus-, lukio- ja muu 2. asteen koulutus-, kansalaisopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Lisäksi sivistyslautakunnan tehtävänä on suorittaa toimialaansa koskevissa erityislaeissa tai muissa säädöksissä monijäseniselle toimielimelle määrätyt tehtävät.

Valtuustokaudelle 2021-2025 valittu sivistyslautakunta:
Koskinen Hilkka (KESK), Koskinen Satu K. (PS),  Laakso Essi (KESK), Oikari Riikka (KD), Valkeinen Matti (KESK), Vesterinen Pentti (KOK) 13.12.2021 alkaen, Virolainen Simo (SDP)

Lautakunnan puheenjohtaja Pentti Vesterinen, varapuheenjohtaja Hilkka Koskinen.

Lautakunnan esittelijänä toimii sivistyspalvelujohtaja Kirsti Keihäsvuori.

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset viranomais-, tila-, kunnallistekniikka-, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut. Lisäksi tekninen lautakunta toimii toimialaansa koskevissa erityislaeissa määrätyissä lupa- ja viranomaistehtävissä.

Valtuustokaudelle 2021-2025 valittu tekninen lautakunta:
Ahlgren Anssi (KOK), Ahonen Jorma (PS), Alapiha Heli (SDP), Humppi Virpi (KESK), Leppilahti Jenni (KESK), Mäenpuro Heikki (KESK), Suomäki Eero (KESK).

Lautakunnan puheenjohtaja Jenni Leppilahti, varapuheenjohtaja Heli Alapiha.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Mari Voimäki.

 

Hae sivustolta