Lautakunnat

Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Valtuustokaudelle 2021 – 2025 valittu tarkastuslautakunta:

Nieminen Mirja (KOK), puheenjohtaja

Lahti Tapani (KESK), varapuheenjohtaja

Aaltonen Juhani (SDP)

Leppänen Kaija (KD)

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus-, lukio- ja muu 2. asteen koulutus-, kansalaisopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut. Lisäksi sivistyslautakunnan tehtävänä on suorittaa toimialaansa koskevissa erityislaeissa tai muissa säädöksissä monijäseniselle toimielimelle määrätyt tehtävät. Lautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja.

Valtuustokaudelle 2021-2025 valittu sivistyslautakunta:

Vesterinen Pentti (KOK), puheenjohtaja

Koskinen Hilkka (KESK), varapuheenjohtaja

Heikkilä Erkki (KESK)

Koskinen Satu K. (PS)

Oikari Riikka (KD)

Valkeinen Matti (KESK)

Virolainen Simo (SDP)

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset viranomais-, tila-, kunnallistekniikka-, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut. Lisäksi tekninen lautakunta toimii toimialaansa koskevissa erityislaeissa määrätyissä lupa- ja viranomaistehtävissä. Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja.

Valtuustokaudelle 2021-2025 valittu tekninen lautakunta:

Leppilahti Jenni (KESK), puheenjohtaja

Alapiha Heli (SDP), varapuheenjohtaja

Ahlgren Anssi (KOK)

Ahonen Jorma (PS)

Humppi Virpi (KESK)

Mäenpuro Heikki (KESK)

Suomäki Eero (KESK).

Hae sivustolta