Lasten ja nuorten kirjasto

Varhaiskasvatusyhteistyö

Kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Suunnitelmassa kerrotaan alle kouluikäisille lapsille suunnatuista kirjastopalveluista.

Yhteisökortti

Kirjasto suosittelee päiväkodeille ja perhepäivähoitajille yhteisökorttia, jolla voi lainata työhön liittyviä aineistoja, esimerkiksi lastenkirjoja tai ammattikirjallisuutta. Kirjasto uusii yhteisökortilla lainatut aineistot automaattisesti (max. 5 uusintaa / laina). Myöhästymismaksuja ei peritä eikä muistutuksia lähetetä, ellei aineistosta ole varauksia. Kortin haltija on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta.

Satutuokiot

Normaalioloissa satutuokiot järjestetään talvikaudella kaksi kertaa kuukaudessa kirjaston satunurkassa. Tuokiot on tarkoitettu ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän hoitajilleen / vanhemmilleen. Osallistujat saavat satupassin, johon liimataan tarra jokaisen satutuokion päätteeksi. Kun passi on täynnä, osallistuja saa kirjastolta yllätyslahjan.

HUOMIO! Koronavirustilanteen vuoksi satutuokioita ei järjestetä kevätkaudella 2021!

 

 

Kouluyhteistyö

Karstulan kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä ala- ja yläkoulun kanssa. Yhteistyön suuntaviivat on määritelty kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmassa. 

Kirjavinkkaukset ja kirjastonkäytönopetukset

Kirjasto tarjoaa kirjavinkkauksen vuosittain kaikille neljäsluokkalaisille. Kirjastonkäytönopetukset järjestetään ensimmäisen, viidennen ja seitsemännen luokan oppilaille. Kolmasluokkalaiset kutsutaan kirjastoseikkailuun. Muille luokille tarjotaan mm. sanataide- ja mediapajoja.

Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille järjestetään kirjastonkäytönopetusta pyydettäessä.

Lukudiplomit

Karstulan kirjaston omat lukudiplomilistat on muokattu Keski-kirjastojen vanhojen diplomien pohjalta. Listat päivitetään vuosittain.

Diplomisuoritusta varten oppilaan tulee lukea tai kuunnella vähintään kuusi kirjaa. Luetut kirjat merkitään koontilomakkeelle. Kirjat luettuaan oppilas saa kirjallisen tunnustuksen, lukudiplomin.

Opettajat voivat hyödyntää valmiita diplomipohjia (pdf):

tavallinen lukudiplomi (alakoulu)
lukumestari (alakoulu)
supermestari (alakoulu)
yläkoulun lukudiplomi

Lukudiplomilistat eri luokka-asteille (pdf):

Eput
Toput
3.-4.-luokkalaiset
5.-6.-luokkalaiset
7.-8.-luokkalaiset
9.-luokkalaiset

Tutustu myös Keski-kirjastojen lukudiplomilistoihin!

Hae sivustolta