Lasten ja nuorten kirjasto

Varhaiskasvatusyhteistyö

Kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma valmistui syksyllä 2018. Suunnitelmassa kerrotaan alle kouluikäisille lapsille suunnatuista kirjastopalveluista.

Yhteisökortti

Kirjasto suosittelee päiväkodeille ja perhepäivähoitajille yhteisökorttia, jolla voi lainata työhön liittyviä aineistoja, esimerkiksi lastenkirjoja tai ammattikirjallisuutta. Kirjasto uusii yhteisökortilla lainatut aineistot automaattisesti (max. 5 uusintaa / laina). Myöhästymismaksuja ei peritä eikä muistutuksia lähetetä, ellei aineistosta ole varauksia. Kortin haltija on vastuussa kortilla lainatusta aineistosta.

Satutuokiot

Satutuokiot järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa kirjaston satunurkassa. Tuokiot on tarkoitettu ensisijaisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän hoitajilleen / vanhemmilleen. Osallistujat saavat satupassin, johon liimataan tarra jokaisen satutuokion päätteeksi. Kun passi on täynnä, osallistuja saa kirjastolta yllätyslahjan.

 

 

 

Kouluyhteistyö

Karstulan kirjasto tekee aktiivista yhteistyötä Tolppilan ja Laaksolan koulujen kanssa. Yhteistyön suuntaviivat on määritelty kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmassa. 

Kirjavinkkaukset ja kirjastonkäytönopetukset

Kirjasto tarjoaa kirjavinkkauksen vuosittain kaikille neljäsluokkalaisille. Kirjastonkäytönopetukset järjestetään ensimmäisen, viidennen ja seitsemännen luokan oppilaille. Kolmasluokkalaiset kutsutaan kirjastoseikkailuun. Muille luokille tarjotaan mm. kirjamaistiaisia, kirjailijavierailuja sekä sanataide- ja mediapajoja.

Lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille järjestetään kirjastonkäytönopetusta pyydettäessä.

Lukudiplomit

Karstulan kirjaston omat lukudiplomilistat ilmestyivät syksyllä 2018. Listat on muokattu Keski-kirjastojen vanhojen lukudiplomien pohjalta. Luetut kirjat merkitään koontilomakkeelle.  

Listat eri luokka-asteille (pdf):

Eput

Toput

3.-4.-luokkalaiset

5.-6.-luokkalaiset

7.-8.-luokkalaiset

9.-luokkalaiset

Tutustu myös Keski-kirjastojen uusiin lukudiplomilistoihin!

Hae sivustolta