Lasten taideopetus

Lasten taideopetus

Lasten taideopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta. Opetuksen tehtävänä on luoda pohjaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteen harrastamiseen. Opetuksen tarkoituksena on myös kehittää ajattelun taitoja ja luovuutta.

Yhden lukuvuoden opintojakso on yleensä 56 tuntia. Opinnot jakautuvat yhteisiin opintoihin ja työpajaopintohin, mikä tarkoittaa usein korvaavuuksia: esim. kuvataiteen ja käsityötaiteen työpajaopinnoiksi käy osallistuminen jollekin kansalaisopiston käsityöalan tai kuvataiteen kurssille.

Kansalaisopisto järjestää lasten taideopetusta kuvataiteessa, käsityötaiteessa, teatteritaiteessa ja tanssitaiteessa. Kuvataiteessa on ryhmät Karstulassa ja Kyyjärvellä. Muut ryhmät kokoontuvat vain Karstulassa.

Taiteen perusopetuksen kurssit alkavat viikolla 36.

Katso tarkemmat kurssitiedot tästä.

Karstulassa asuvat lasten taideopetuksen oppilaat voivat hakea 50 € opintosetelialennusta, joka myönnetään perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Viimeinen hakupäivä 30.9.2023. Lomakkeita jaetaan halukkaille opetusryhmissä, kansalaisopiston toimistolla sekä allaolevasta linkistä voit tulostaa lomakkeen.

 

Hae sivustolta