Liikunta ja ulkoilu

Liikunta

Karstulan kunnan liikuntapalvelujen tehtävänä on luoda edellytyksiä asiakaslähtöiselle kuntalaisten monipuolisille liikuntaharrastuksille. Tavoitteena on tuottaa palveluja niin, että ne edistävät kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta. Tätä tehtävää toteutetaan seuraavin keinoin:

  • Tuetaan ja aktivoidaan paikallisia liikuntajärjestöjä.
  • Kannustetaan ihmisiä omaehtoiseen toimintaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
  • Järjestetään itse ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kuntalaisille liikuntatoimintaa.
  • Pidetään liikuntapaikat käyttökunnossa ja turvallisina.

Liikuntapaikkojen hoidosta, hankinnoista, työnjohdosta, kiinteistöistä ja kenttävarauksista vastaa kunnan tekninen palvelukeskus.

Koulukeskuksen sisäliikuntapaikkojen käyttövuorot haetaan toukokuussa ja ne jaetaan hakemusten perusteella.  Vuorojen hakijoille ilmoitetaan myönnetyistä vuoroista.

Vapaita vakiovuoroja ja yksittäisitä salivuoroja voi kysyä liikuntasihteeri Heli Alapihalta. Yksittäiset ulkoliikuntapaikkojen vuorot varataan suoraan liikuntapaikkojen hoitaja Juha Riekolta, ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot anotaan toukokuun aikana Heli Alapihalta.

  

Heli Alapiha

liikunta- ja viestintäsihteeri, kansalaisopisto

044 459 6656

Yksikkö

Liikuntapalvelut. Kansalaisopisto. Viestintä ja markkinointi.

Juha Riekko

liikuntapaikkojen hoitaja

0444596549

Yksikkö

tekninen palvelukeskus

Hae sivustolta