Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaisyhdistysten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden yhteistyöfoorumi. Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kunnalliseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan kaikilla hallinnonaloilla. Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja. Tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden oikeudet toteutuvat.

Vammaisneuvosto on muodostettu yhdessä Saarikan alueen kuntien kanssa, johon Karstulan kunnanhallitus on nimennyt yhden edustajan ja hänelle varajäsenen.

https://www.saarikka.fi/vammaisneuvosto

 

Eila Sallinen

vammaisneuvoston jäsen

Hae sivustolta