Kunnallistekniikka

Karstulan kunta vastaa kaavateiden ja muiden omistamiensa liikenneväylien sekä yleisten alueiden kunnossapidosta, saneerauksesta ja uudisrakentamisesta.

 

Vuoden 2018 lopussa kunnalla oli kunnossapidettäviä kaavateitä 31,4 km, joista päällystettyjä 18,2 km ja sorapintaisia 13,2 km. Kevyenliikenteenväyliä oli 8,6 km.

 

Yhdyskuntatekniikan tehtävänä on liikenneväylien liikennöitävyyden varmistaminen, yleisten alueiden hoidon järjestäminen sekä kaatopaikkojen jälkihoidosta huolehtiminen. Tehtävä toteutetaan oman organisaation sekä julkisten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

 

Kaavateitä, kunnan omistamia liikenneväyliä, puistoja ja ulkoilualueita rakennetaan ja ylläpidetään hyväksyttyjen tasovaatimusten pohjalta. Kaavateiden perusparannuksia ja päällystämisiä toteutetaan aluekokonaisuuksina. Tievalaistuslinjoja rakennetaan ja ylläpidetään kirkonkylän alueella ja sivukylillä. Valoja uusitaan uudella valaisintekniikalla toimiviksi. Ulkoliikuntapaikat, uimarannat ja uimapaikat, venevalkamat rakennetaan ja ylläpidetään hyväksyttyjen tasovaatimusten pohjalta. Liikuntapaikkojen hoito tuotetaan ostopalveluna sivistyslautakunnalle. Irtokoirien yms. Eläinten tilapäinen hoito järjestetään ostopalveluna. Kunnan omistamia sora-alueita ja murskevarastoa hyödynnetään kunnan omaan käyttöön. Konekeskus ja varastot palvelevat muita toimintoja: konetyön myynti ja laitteiden vuokraus kunnan omiin kohteisiin sekä yksityisille ja yhteisöille resurssien sallimissa puitteissa teknisen lautakunnan hyväksymin taksoin.

 

Juha Kinnunen

yhdyskuntateknikko

044 459 6626

Yksikkö

Tekninen palvelukeskus

Hae sivustolta