Esiopetus

Esiopetus

Esiopetusta annetaan Karstulassa osana perusopetusta sekä Tippamäen päiväkodissa. Esiopetus on maksutonta. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Mikäli lapsella on tarvetta esiopetuksen lisäksi päivähoitoon, järjestetään sitä molemmissa esiopetusyksiköissä. Esiopetusta järjestetään koulun lukuvuoden mukaisesti viitenä arkipäivänä viikossa 4 tuntia päivässä. Jos oppilas on oikeutettu ja käyttää koulukuljetusta, on hänen esikoulunsa perusopetuksen yhteydessä.  Tippamäelle ensisijaisesti sijoitetaan oppilaat, joiden hoitotarve on niin aamu- kuin iltapäivässä. Esiopetuksen kokonaistuntimäärä on 700 tuntia vuodessa. Perusopetuksen yhteydessä esiopetusaika on klo 8-12 ja Tippamäellä klo 9-13

Hae sivustolta