Esiopetus

Esiopetus

Esiopetusta annetaan Karstulassa kahdessa eri paikassa/ryhmässä: jäähallin väistötiloissa sekä Tippamäen päiväkodin viereisessä rakennuksessa.  Esiopetus on maksutonta. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen ennen oppivelvollisuuden alkamista. Mikäli lapsella on tarvetta esiopetuksen lisäksi päivähoitoon, järjestetään sitä molemmissa esiopetusyksiköissä. Esiopetusta järjestetään koulun lukuvuoden mukaisesti viitenä arkipäivänä viikossa 4 tuntia päivässä. Tippamäelle ensisijaisesti sijoitetaan ne oppilaat, joiden hoitotarve on niin aamu- kuin iltapäivässä. Esiopetuksen kokonaistuntimäärä on 700 tuntia vuodessa. Perusopetuksen yhteydessä esiopetusaika on klo 8-12 ja Tippamäellä klo 9-13.

Esiopetuksen yhteystiedot löytyvät Karstulan peruskoulun kotisivuilta.

Tästä pääset Karstulan peruskoulun kotisivuille

Hae sivustolta