Kadut ja yleiset alueet

Katujen ja yleisten alueiden ylläpito

Kunta huolehtii taajamien asemakaavateiden ja niihin liittyvien jalankulkuteiden kunnossapidosta. Keski-Suomen ELY-keskus vastaa taajamien yleisten teiden ja jalankulkuteiden kunnossapidosta.

Liikenneväylien kunnossapito toteutetaan pääosin alueurakointina ulkopuolisia urakoitsijoita käyttäen.

Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa.

Talvikunnossapitoon kuuluu:

  • lumen, jään ja aurausvallien poistaminen,
  • sadevesikourujen ja -kaivojen avoinna pitäminen,
  • hiekoitus ja hiekan poistaminen keväällä.

Vastuut kadun kunnossa- ja puhtaanapidosta

Katurakenteiden kunnossapitoon kuuluu:

  • rikkoontuneen päällysteen korjaaminen,
  • istutusten, kadun kalusteiden, liikennemerkkien ja opasteiden huolto.

Kadun puhtaanapidon tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Juha Kinnunen

yhdyskuntateknikko

044 459 6626

Yksikkö

Tekninen palvelukeskus

Hae sivustolta