Ympäristö, luvat ja ilmoitukset

Luvat ja ilmoitukset

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ympäristönsuojelulain, maa-aineslain, vesilain, maasto- ja vesiliikennelain, vesihuoltolain ja jätelain  mukaisia lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioita.

Hae sivustolta