Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöllistäminen

Karstulan kunta työllistää vuoden 2024 kesällä yhteensä 20 karstulalaista vuonna 2008–1999 syntynyttä nuorta.  

Työjakson kesto on 4 viikkoa (20 työpäivää) kesä- heinäkuun aikana.

Töitä on tarjolla tuttuun tapaan mm. puisto- ja ulkoliikuntapaikoilla, nuorten leirillä, päiväkodeissa, siivouksessa sekä kirjastossa.

Kesätyöntekijän palkka on vähintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta, huomioiden työn osa-aikaisuus ja 4 viikon kesto.  Palkka vuonna 2023 oli 4 viikolta reilu 800 €, sisältäen lomakorvauksen ja lomarahan. Kesän 2024 palkka varmistuu kevään aikana.

Huom! 17 vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.

Hakuaika: Karstulan kunnan kesätöiden hakuaika alkaa 15.2. ja päättyy 15.3. kello 16.

Hakulomakkkelle tästä

Kaikki hakijat haastatellaan ja valinnoissa kunnan kesätyöpaikkoihin painotetaan nuoren omaa toivetta, sekä nuoren sopivuutta tarjottuun tehtävään.  Valinnat tehdään huhtikuun aikana.

Valintaehdot: Kesätyöntekijäksi voi hakea, jos olet syntynyt vuonna 2008- 1999, sekä kotikuntasi on 1.1.2024 alkaen Karstula.

Työsopimukset ja -todistukset: Kaikille kesätyöntekijöille tehdään kirjalliset työsopimukset. Työtodistus lähetetään kesätöiden jälkeen.

Perehdyttäminen: Kesätyöntekijöille järjestetään ennen töiden alkua yhteinen perehdytystilaisuus. Perehdytyksessä kerrotaan kunnasta työnantajana, työelämän pelisäännöistä, työsopimuslainsäädännöstä sekä yleisesti työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Työpaikoilla saa lisäksi alakohtaisen perehdytyksen ja oman vastuuhenkilön.

Lisätietoja: Palveluneuvoja Kirsi Lavu, kirsi.lavu@karstula.fi puh. 044 459 6620

Kirsi Lavu

Palveluneuvoja

044 459 6620

Yksikkö

Työllisyysyksikkö, Asiointipiste

Toimipaikka

Asiointipiste, Virastotie 3, 43500 Karstula ( Heikin Tupa )

Anna Raitanen

Työllisyyspäällikkö

044 459 6409

Yksikkö

Työllisyysyksikkö

Ysiluokkalaisten työllistäminen

Kunta tukee peruskoulun ysiluokkalaisten kesätyöllistymistä. Tavoitteena on rekrytoida työnantajia palkkaamaan peruskoulun päättäviä nuoria vähintään kahden viikon ajaksi työelämään. Ysiluokkalaisten kesätyötoimistona toimii edellisvuosien tapaan Karstulan 4H-yhdistys. Kesätyötoimisto toimii ysiluokkalaisten työnvälittäjän roolissa sekä huolehtii työsopimuksista ja palkanmaksusta.

Karstulan 4H-yhdistys

Toiminnanjohtaja
karstula-kyyjarvi@4h.fi
044 059 6621

 

Kunnan tuki yrityksille nuorten kesätyöllistämiseen

Kunta myöntää avustusta Karstulassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille karstulalaisten nuorten kesätyöllistämiseen vähintään kuukauden mittaiseen työsuhteeseen ajalla 2.5.-30.8.2024. Avustus on suuruudeltaan 270 euroa / kesätyöntekijä. Avustusten hakuaika on 8.4.- 17.5.2024 klo 16.00 mennessä. Myöhemmin tulevia hakemuksia ei huomioida. Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen esitettyjä palkkatositteita vastaan, joista tulee ilmetä työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen.  Maksatus tulee hakea 30.9.2024 mennessä, tämän jälkeen tulevia maksatushakemuksia ei huomioida. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että kesätyössä ollut nuoren syntymävuosi on 1999 – 2008, ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2024 ollut Karstula.

Hae avustusta sähköisellä lomakkeella

Avustuksen maksatuksen liitteiden lähetys tästä linkistä tai paperisina Karstulan kunta/kirjaamo, Virastotie 4, 43500 Karstula.

Mauno Väänänen

hallintojohtaja

0444596401

Hae sivustolta