Nuorten kesätyöllistäminen

Nuorten kesätyöllistäminen

Kunnan kesätyöpaikat

Kunta palkkaa kunnan omiin työkohteisiin yhteensä 20 nuorta kesätyöntekijää. Työsuhteen kesto on neljä viikkoa ja työaika keskimäärin 6,5 tuntia päivässä. 

Kesätöihin valinnan edellytyksenä on, että kesätyötä hakevan nuoren  syntymävuosi on 1998-2007  ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2023 alkaen Karstula. Valinnassa ovat etusijalla sellaiset nuoret, jotka eivät edelliskesänä 2022 ole olleet kunnan kesätöissä. Kesätyöpaikkoja voi hakea 15.2.2023 alkaen kunnan kotisivujen kautta sähköisellä hakemuksella, ja hakuaika päättyy 15.3.2023 klo 16.00. Nuoret tullaan haastattelemaan ja kesätyöpaikan paikkavalinnoissa tullaan huomioimaan nuorten toiveet.

Nuorten kesätyöntekijöiden palkkaus;
Kesätyöntekijöiden vähimmäispalkasta on määräys KVTES:n II luvun 3 §:n 2 momentissa. Tässä kesätyöntekijöillä tarkoitetaan koululaisia ja opiskelijoita, jotka tulevat tekemään sellaisia tehtäviä, joissa ei edellytetä tiettyä tutkintoa taikka ammattitaitoa. Määräyksen mukaan tässä tarkoitetulle kesätyöntekijälle maksettava vähimmäispalkka on vähintään 50 % virka- ja työehtosopimuksen mukaan asianomaisesta työstä maksettavasta peruspalkasta.

Jos nuori palkataan kesätyöntekijäksi päiväkotiin ryhmäavustajan tehtäviin kokoaikaisesti, palkka määräytyy normaalisti varhaiskasvatuksessa peruspalvelutehtävän palkkahinnoittelukohdan 05VKA070 mukaan.  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat esimerkiksi päiväkotiavustaja, päivähoitoavustaja, päiväkotihuoltaja ja ryhmäavustaja. 05VKA070 -peruspalkka 1.10.2022 alkaen on 1 880,32 €, ja tästä 50 prosenttia on 940,16 €. Nuoren tehdessä 85 % työaikaa, palkka olisi 799,05 €. Palkassa tulee huomioida että 17 vuotta täyttäneeltä peritään palkasta työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksut.

Jos palvelussuhde ei kestä koko kalenterikuukautta, tehtäväkohtainen palkka lasketaan KVTES:n luvun II 19 §:n mukaisesti osakuukauden palkkana edellä mainitusta täyden työajan palkasta. Lopullinen palkka määräytyy työajan mukaisen prosentin sekä työpäivien mukaan.

Anna Raitanen

Työllisyyspäällikkö

044 459 6409

Yksikkö

Työllisyysyksikkö

Kirsi Lavu

Palveluneuvoja

044 459 6620

Yksikkö

Työllisyysyksikkö

Toimipaikka

Virastotie 3, 43500 Karstula

Ysiluokkalaisten työllistäminen

Kunta tukee peruskoulun ysiluokkalaisten kesätyöllistymistä. Tavoitteena on rekrytoida työnantajia palkkaamaan peruskoulun päättäviä nuoria vähintään kahden viikon ajaksi työelämään. Ysiluokkalaisten kesätyötoimistona toimii edellisvuosien tapaan Karstulan 4H-yhdistys. Kesätyötoimisto toimii ysiluokkalaisten työnvälittäjän roolissa sekä huolehtii työsopimuksista ja palkanmaksusta.

Karstulan 4H-yhdistys

Essi Honkonen
Vs. toiminnanjohtaja
karstula-kyyjarvi@4h.fi
044 059 6621

 

Kunnan tuki yrityksille nuorten kesätyöllistämiseen

Kunta myöntää avustusta Karstulassa sijaitseville yrityksille ja yhteisöille karstulalaisten nuorten kesätyöllistämiseen vähintään kuukauden mittaiseen työsuhteeseen ajalla 2.5.-30.8.2023. Avustus on suuruudeltaan 270 euroa / kesätyöntekijä. Avustusten hakuaika on 11.4.- 19.5.2023 klo 16.00 mennessä. Myöhemmin tulevia hakemuksia ei huomioida. Myönnetyt avustukset maksetaan jälkikäteen esitettyjä palkkatositteita vastaan, joista tulee ilmetä työnantajalle kuuluvien velvoitteiden hoitaminen.  Maksatus tulee hakea 30.9.2023 mennessä.   Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että kesätyössä ollut nuoren syntymävuosi on 1998 – 2007, ja että nuoren kotipaikka on 1.1.2023 ollut Karstula. 30.9.2023 jälkeen tulevia maksatushakemuksia ei huomioida.

Hae avustusta sähköisellä lomakkeella (vaatii vahvan tunnistautumisen) tai paperilomakkeella 

Avustuksen maksatuksen liitteiden lähetys tästä linkistä tai paperisina Karstulan kunta/kirjaamo, Virastotie 4, 43500 Karstula.

Mauno Väänänen

hallintojohtaja

0444596401

Hae sivustolta