Varhaiskasvatuksen tietovaranto VARDA

Vardaan kerätään tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietoa voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa kehittämisessä ja päätöksenteossa.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) sisältää valtakunnallisesti tietoja varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatustoimijat eli kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat tallentavat Vardaan tiedot

  • varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
  • varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
  • varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Kullakin rekisteröidyllä on oikeus katsella tietoja, joita hänestä on tallennettu Vardaan. Lasten tietoja voivat katsella myös lasten huoltajat.

TIETOVARANNON TIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN

Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tallennettua yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa hyödyntävät erityisesti eri viranomaiset tehtävissään. Kansallisen tietovarannon ansiosta eri viranomaisten ei jatkossa tarvitse pitää yllä päällekkäisiä rekistereitä varhaiskasvatuksesta, mikä tuo esimerkiksi säästöjä toimintaan.

Tietovarantoon tallennettuja tietoja voivat hyödyntää toiminnassaan

  • valtakunnalliset viranomaiset, kuten Kela ja opetus- ja kulttuuriministeriö
  • alueelliset viranomaiset, kuten Aluehallintovirastot
  • kunnat ja kuntayhtymät

Vardan tietoja hyödyntävät myös tutkijat varhaiskasvatusta koskevassa tutkimuksessa.

 

OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄT VARHAISKASVATUKSEN TIETOVARANNOSSA

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta. Ylläpitotehtäviin liittyen Opetushallitus antaa määräyksiä ja ohjeita varhaiskasvatustoimijoille sekä vastaa tietovarannon tietojen luovuttamisesta niiden hyödyntämistä varten.

Varda-tietovarantoa kehitetään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Vardan teknisen toimittajan kanssa.

Vardan ohjauksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä.

 

 

Lisää tietoa Opetushallituksen sivulla:

https://www.oph.fi/fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-tietovaranto-varda

 

Varda-palvelun tietosuojaseloste:

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/varda-palvelun-tietosuojaseloste

 

Varda-tietojen katselu:

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/

 

Varda ja varhaiskasvatuslaki (Luku 13):

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540

 

Hae sivustolta