Päätöksenteko Karstulassa

Kunnanvaltuuston kokous

Karstulan kunnanvaltuuston kokous 6.9.2021 siirtyy pidettäväksi ma 20.9. klo 18.

Vallitsevasta tartuntatautitilanteesta johtuen kokoukseen ei pääse yleisöä. Kokousta voi seurata Youtube-livelähetyksen kautta alla olevasta linkistä.

Päätöksenteko Karstulassa

Karstulan kunnassa päätöksiä tekee ja asioita valmistelee 7-jäseninen kunnanhallitus ja 23-jäseninen kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuuston esityslista julkaistaan noin kuusi päivää ennen kokousta. Kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan noin neljä päivää ennen kokousta. Esityslistat näkyvät julkaisussa siihen saakka kunnes kokouksen pöytäkirja julkaistaan.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen, pääsääntöisesti kokouspäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Julkaisussa on näkyvissä kuluvan vuoden ja sitä edellisen vuoden pöytäkirjat.

Julkaisussa nähtävänä oleva sähköinen pöytäkirja ei ole virallinen. Viralliset (allekirjoitetut ja tarkastetut) pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnantalolla.

Muutoksenhaku kunnallisiin päätöksiin

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöksiin haetaan pääosin muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan ao. toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Muutoksenhakuohjeet liitetään asianosaisille tiedoksi toimitettaviin päätöksiin (pöytäkirjanotteisiin) ja ne pidetään yleisesti nähtävänä samoin kuin toimielinten pöytäkirjat.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalo Himmelissä hallinto- ja talouspalvelukeskuksessa hallintojohtajan työhuoneessa neljäntenä päivänä kokouksesta kunnantalon aukioloajan. Jos nähtävänäolopäiväksi sattuu lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tietoa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antaa

Lautakuntien pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalo Himmelissä pöytäkirjanpitäjän työhuoneessa kuudentena päivänä kokouksesta kunnantalon aukioloajan. Tietoa lautakuntien päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antavat lautakuntien esittelijät

Mari Voimäki

tekninen johtaja

044 459 6623

Kirsti Keihäsvuori

sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori, kulttuurivastaava

044 459 6653

Muut pöytäkirjat (viranhaltijapäätökset, jaostot, johtokunnat yms.) muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä jokaisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävillä ko. toimielimen sihteerin tai viranhaltijan työhuoneessa. Tietoa päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antavat toimielinten esittelijät ja ao. viranhaltijat.

Hae sivustolta