Päätöksenteko Karstulassa

Kunnanvaltuuston kokous ma 7.6.2021

Karstulan kunnanvaltuuston kokous suorana lähetyksenä maanantaina 7.6.2021 kello 18 alkaen.

Vallitsevasta tartuntatautitilanteesta johtuen kokoukseen ei pääse yleisöä, mutta kokousta voi seurata Youtube-livelähetyksen kautta.

Linkki kokouksen esityslistaan.

Seuraa 4K Kuntalaiskuulemisia netissä

Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat ovat päättäneet osallistua erityiseen kuntajakoselvitykseen valtuustojen ja valtiovarainministeriön päätösten perusteella.

Työtä tekee määrättynä erityisenä kuntajakoselvittäjänä hallintotieteiden tohtori Eero Laesterä. Hän haluaa kuulla kuntajakoselvitykseen osallistuvien kuntien asukkaita kuntalaiskuulemistilaisuuksissa

Karstulan 4K-kuntalaiskuuleminen järjestettiin torstaina 29.10. klo 19:30 Laaksolan koululla.

Katso tallenne tästä.

Päätöksenteko Karstulassa

Karstulan kunnassa päätöksiä tekee ja asioita valmistelee 9-jäseninen kunnanhallitus ja 27-jäseninen kunnanvaltuusto.

Kunnanvaltuuston esityslista julkaistaan noin kuusi päivää ennen kokousta. Kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat julkaistaan noin neljä päivää ennen kokousta. Esityslistat näkyvät julkaisussa siihen saakka kunnes kokouksen pöytäkirja julkaistaan.

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen, pääsääntöisesti kokouspäivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Julkaisussa on näkyvissä kuluvan vuoden ja sitä edellisen vuoden pöytäkirjat.

Julkaisussa nähtävänä oleva sähköinen pöytäkirja ei ole virallinen. Viralliset (allekirjoitetut ja tarkastetut) pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnantalolla.

Muutoksenhaku kunnallisiin päätöksiin

Kunnanvaltuuston päätöksiin haetaan pääosin muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella. Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöksiin haetaan pääosin muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan ao. toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnanhallituksen ja lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Erityislainsäädännössä voi olla myös muita määräyksiä muutoksenhausta, jolloin noudatetaan niitä.

Muutoksenhakuohjeet liitetään asianosaisille tiedoksi toimitettaviin päätöksiin (pöytäkirjanotteisiin) ja ne pidetään yleisesti nähtävänä samoin kuin toimielinten pöytäkirjat.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalo Himmelissä hallinto- ja talouspalvelukeskuksessa hallintojohtajan työhuoneessa neljäntenä päivänä kokouksesta kunnantalon aukioloajan. Jos nähtävänäolopäiväksi sattuu lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, määräpäivä on seuraava arkipäivä. Tietoa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antaa

Mauno Väänänen

hallinto- ja henkilöstöpäällikkö

044 459 6401

Lisätietoja

1.6.2021 alkaen

Lautakuntien pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalo Himmelissä pöytäkirjanpitäjän työhuoneessa kuudentena päivänä kokouksesta kunnantalon aukioloajan. Tietoa lautakuntien päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antavat lautakuntien esittelijät

Mari Voimäki

tekninen johtaja

044 459 6623

Kirsti Keihäsvuori

Sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori, kulttuurivastaava

044 459 6653

Muut pöytäkirjat (viranhaltijapäätökset, jaostot, johtokunnat yms.) muutoksenhakuohjeineen pidetään nähtävänä jokaisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä. Pöytäkirjat ovat nähtävillä ko. toimielimen sihteerin tai viranhaltijan työhuoneessa. Tietoa päätöksistä ja niihin liittyvistä muutoksenhakuohjeista antavat toimielinten esittelijät ja ao. viranhaltijat.

Hae sivustolta